157-0313/01 – Strategické informační systémy (STRIS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity7
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Navrhovat informační systémy institucí ve vazbě na jejich podnikatelskou strategii, řešit a navrhovat složité datové modely s využitím nejmodernější softwarové podpory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Informační systémy, technologie a management. Typy informačních systémů. Koncepty využití IT pro získání strategické výhody. Pokročilé datové modelování. Objektový přístup. UML jazyk.

Povinná literatura:

Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-1 Kaluža, J.: Informační systémy pro strategické řízení, VŠB - TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2280-8

Doporučená literatura:

Voříšek, J.:, Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press, Praha 1997. Molnár, Z.:, Efektivnost informačních systémů, Grada 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. * Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Vývoj informačních systémů. * Anthonyho paradigma, MIS a ostatní typy informačních systémů, definiční vymezení informačního systému, informační technologie a informačního managementu. 3. Informační technologie. * Současnost jako éra informačních technologií, charakteristika, Mc Kenneyova a Mc Farlanova strategická mřížka, aplikace. 4. Sémantické datové modelování. * Architektura IT, datový model IS, tři úrovně modelování. * Sémantické modelování, konstruktory, formy analýzy datových požadavků a jejich strukturování. 5. Sémantické datové modelování. * Formy rozboru písemných materiálů, analýza struktury formulářů, metodika sémantického modelování. 6. Konceptuální datové modelování. * Grafická reprezentace, konstruktory, generalizace a specializace. 7. Konceptuální datové modelování. * Dvě strategie tvorby modelu, metodika konceptuálního modelování, praktické dílčí příklady. 8. Logické datové modelování. * Základní typy logického modelování, hierarchický a síťový model, základní konstruktory, příklady. 9. Relační datové modelování. * Základní konstruktory, definice, modelování entit a vztahů. 10. Normalizace relací. * Funkční závislosti atributů, determinanty. * První a druhá normální forma. * Tranzitivní závislosti, třetí normální forma. 11. Boyce-Coddova normální forma, čtvrtá NF. * Kandidátní klíče a definice, normalizační postup. * Vícehodnotová závislost atributů, čtvrtá NF, normalizace, příklady. 12. Relační modelování - metodika. * Pátá NF a závislost spojení, doménově klíčová NF. * Metodický postup modelování, předběžné relace, příklady a zadání projektu. 13. Relační kalkul a algebra. * Vymezení, základní operace, příklady výběrů z databáze 14. Objektové datové modelování. * Principy, základní konstruktory, metodické přístupy k datovému modelování, příklady. 15. Informační technologie. * Přehled existujících IT na trhu, multimédia, elektronický obchod, distanční vzdělávání, internet, S-křivka rozvoje. 16. Informační management * Složky informačního managementu, definice, základní funkce, základní koncepty získání strategické výhody pomocí IT. 17. Potenciální koncepty získání strategické výhody. * Koncepty systémové analýzy, aplikačních oblastí, použitelnosti IT a koncept podnikatelské strategie (Porter), Wisemanův generátor strategické volby. 18. Poziční koncepty a plánování IS. * Strategická mřížka, sektorové rozdíly, tři úrovně strategie, proces formování strategie, cíle a omezení, typy úloh. 19. Metodika plánování IS. * základní etapy jejich obsah, vymezení podrobné struktury procesu a specifikace jednotlivých kroků. 20. Metodika plánování IS. * specifikace dalších z celkem dvaceti kroků postupu plánování. 21. Výběr portfolia a strategie realizace. * matice výběru aplikací a její interpretace, pět možných strategií realizace informačního systému. cvičení: 1) Metodika projektování datových struktur v relačním databázovém prostředí. 2) Objektově orientovaný proces. 3) Zpracování samostatných projektů s datovými modely.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku