157-0313/03 – Strategické informační systémy (STRIS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Navrhovat informační systémy institucí ve vazbě na jejich podnikatelskou strategii, řešit a navrhovat složité datové modely s využitím nejmodernější softwarové podpory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Informační systémy, technologie a management. Typy informačních systémů. Koncepty využití IT pro získání strategické výhody. Pokročilé datové modelování. Objektový přístup. UML jazyk.

Povinná literatura:

Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-1 Kaluža, J.: Informační systémy pro strategické řízení, VŠB - TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2280-8

Doporučená literatura:

Voříšek, J.:, Strategické řízení informačního systému a systémová integrace, Management press, Praha 1997. Molnár, Z.:, Efektivnost informačních systémů, Grada 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování eseje z daného tématu z oblasti strategických informačních systémů a její prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. * Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Vývoj informačních systémů. * Anthonyho paradigma, MIS a ostatní typy informačních systémů, definiční vymezení informačního systému, informační technologie a informačního managementu. 3. Informační technologie. * Současnost jako éra informačních technologií, charakteristika, Mc Kenneyova a Mc Farlanova strategická mřížka, aplikace. 4. Pokročilé datové modelování * Čtvrtá normální forma * Vícehodnotová závislost atributů. * Pátá NF a závislost spojení, doménově klíčová NF. * Metodický postup modelování. 5. Relační kalkul a algebra. * Vymezení, základní operace, příklady výběrů z databáze 6. Objektové datové modelování. * Principy, základní konstruktory, metodické přístupy k datovému modelování, příklady. 7. Informační technologie. * Přehled existujících IT na trhu, multimédia, elektronický obchod, distanční vzdělávání, internet, S-křivka rozvoje. 8. Informační management * Složky informačního managementu, definice, základní funkce, základní koncepty získání strategické výhody pomocí IT. 9. Potenciální koncepty získání strategické výhody. * Koncepty systémové analýzy, aplikačních oblastí, použitelnosti IT a koncept podnikatelské strategie (Porter), Wisemanův generátor strategické volby. 10. Poziční koncepty a plánování IS. * Strategická mřížka, sektorové rozdíly, tři úrovně strategie, proces formování strategie, cíle a omezení, typy úloh. 11. Metodika plánování IS. * základní etapy jejich obsah, vymezení podrobné struktury procesu a specifikace jednotlivých kroků. 12. Metodika plánování IS. * specifikace dalších z celkem dvaceti kroků postupu plánování. 13. Výběr portfolia a strategie realizace. * matice výběru aplikací a její interpretace, pět možných strategií realizace informačního systému. cvičení: 1) Metodika projektování datových struktur v relačním databázovém prostředí. 2) Objektově orientovaný proces. 3) Zpracování samostatných projektů s datovými modely.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.