157-0315/01 – Nástroje strategického managementu (NSMNG)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1U61 Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat vývojové etapy strategického managementu v kontextu jeho nástrojů • Rozpoznat roli strategie a strategických rozhodnutí jako systémového nástroje managementu • Identifikovat pojmy, dimenze a úrovně strategického managementu • Analyzovat vliv vnitřních a vnějších strategických faktorů na úspěšnost firmy • Diskutovat systémovou podstatu a aplikační možnosti metod a nástrojů strategického managementu v kontextu procesu strategického managementu‚ • Integrovat nástroje a metody při řešení konkrétního problému • Kriticky zhodnotit získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají poznatky o systémovém využití metod a nástrojů strategického řízení se zaměřením na proces přípravy strategických rozhodnutí. Seznámí se se systémovým přístupem k řešení strategických problémů, využitím základních metod a technik pro přípravu strategických rozhodnutí a počítačovou podporou.

Povinná literatura:

Johnson, G., Scholes, K. (2000) Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press,. Mallya, T., (2006) Základy strategického řízení a rozhodování. GRADA Praha Vlček, D., Chuchro, J.(1999) Modely a modelování. VŠB – TU Ostrava Behrens,W., Hawranek, P.M.: Manual of the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO, Wienna 2005

Doporučená literatura:

Keřkovský, M., Vykypěl, O. (2006) Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck Grant, R. M.(2002) Contemporary Strategy Analysis, 4th edition, Blackwell Publishers. Kaplan R.S., Norton D.P. (2000) Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. Management Press Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu Nástroje strategického managementu 2.Vývoj přístupů k strategickému plánování a řízení. 3.Analýza účastníků ( Stakeholders) v strategickém řízení 4.Podnikatelské prostředí a strategické změny organizace 5.Cyklus strategického řízení Proces strategického plánování 6.Metody strategického řízení 7.Metody analýzy vnějšího prostředí - okolí 8.Vybrané metody strategického řízení -analýza vnitřních strategických schopností organizace a nasazení zdrojů 9.Vybrané metody strategického řízení -analýzy na úrovni společnosti - identifikace konkurenční pozice organizace 10.Metody a techniky pro výběr strategií, strategické aliance 11.Modelová a počítačová podpora strategického řízení a její SW, informační, organizační a personální zabezpečení 12.Nástroje a metody strategického kontrolinku 13.Specifické metody strategického řízení pro podnikatelské a veřejné a neziskové organizace. 14.Specifika internacionalizace a globalizace strategického řízení Osnova cvičení Aplikace metod a technik pro přípravu strategických rozhodnutí s využitím PC. Samostatná týmová práce na zvoleném problému vyhledání informačních pramenů, selekce metod a technik pro hodnocení strategické změny, návrh, příp. hodnocení strateg. záměru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku