157-0315/02 – Nástroje strategického managementu (NSMNG)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat vývojové etapy strategického managementu v kontextu jeho nástrojů • Rozpoznat roli strategie a strategických rozhodnutí jako systémového nástroje managementu • Identifikovat pojmy, dimenze a úrovně strategického managementu • Analyzovat vliv vnitřních a vnějších strategických faktorů na úspěšnost firmy • Diskutovat systémovou podstatu a aplikační možnosti metod a nástrojů strategického managementu v kontextu procesu strategického managementu‚ • Integrovat nástroje a metody při řešení konkrétního problému • Kriticky zhodnotit získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají poznatky o systémovém využití metod a nástrojů strategického řízení se zaměřením na proces přípravy strategických rozhodnutí. Seznámí se se systémovým přístupem k řešení strategických problémů, využitím základních metod a technik pro přípravu strategických rozhodnutí a počítačovou podporou.

Povinná literatura:

Johnson, G., Scholes, K. (2000) Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press,. Mallya, T., (2006) Základy strategického řízení a rozhodování. GRADA Praha Vlček, D., Chuchro, J.(1999) Modely a modelování. VŠB – TU Ostrava Behrens,W., Hawranek, P.M.: Manual of the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO, Wienna 2005

Doporučená literatura:

Keřkovský, M., Vykypěl, O. (2006) Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vydání. Praha: C.H. Beck Grant, R. M.(2002) Contemporary Strategy Analysis, 4th edition, Blackwell Publishers. Kaplan R.S., Norton D.P. (2000) Balanced scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku. Management Press Praha

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Případová studie

E-learning

Další požadavky na studenta

sssssssssssssssssssssssssssss

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu Nástroje strategického managementu 2.Vývoj přístupů k strategickému plánování a řízení. 3.Analýza účastníků ( Stakeholders) v strategickém řízení 4.Podnikatelské prostředí a strategické změny organizace 5.Cyklus strategického řízení Proces strategického plánování 6.Metody strategického řízení 7.Metody analýzy vnějšího prostředí - okolí 8.Vybrané metody strategického řízení -analýza vnitřních strategických schopností organizace a nasazení zdrojů 9.Vybrané metody strategického řízení -analýzy na úrovni společnosti - identifikace konkurenční pozice organizace 10.Metody a techniky pro výběr strategií, strategické aliance 11.Modelová a počítačová podpora strategického řízení a její SW, informační, organizační a personální zabezpečení 12.Nástroje a metody strategického kontrolinku 13.Specifické metody strategického řízení pro podnikatelské a veřejné a neziskové organizace. 14.Specifika internacionalizace a globalizace strategického řízení Osnova cvičení Aplikace metod a technik pro přípravu strategických rozhodnutí s využitím PC. Samostatná týmová práce na zvoleném problému vyhledání informačních pramenů, selekce metod a technik pro hodnocení strategické změny, návrh, příp. hodnocení strateg. záměru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku