157-0317/01 – Projektové řízení (PRB)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.Garant verze předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat projekt - identifikovat základní cíle projektu a jeho účel - popsat základní principy a filosofii projektového řízení a jeho řešení - aplikovat základní nástroje a techniky projektového řízení - interpretovat získané zkušenosti na projektu - analyzovat výsledky z projektu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Projektové řízení jako způsob řešení složitých problémů managementu s minimální spotřebou zdrojů, v optimálním čase při dodržení odpovídajících standardů kvality. Základní nástroje a techniky projektového řízení. Struktura projektového cyklu, organizační formy projektu. Principy úspěšnosti projektového řízení.

Povinná literatura:

Rosenau, Milton. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 360 s. ISBN 80-7226-218-1. Zonková, Zdeňka. Projektové řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1997. 128 s. ISBN 80-7078-423-7.

Doporučená literatura:

Řeháček, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0. Dvořák, Drahoslav. Řízení portfolia projektů. 1. vyd. Brno: Computer Prss, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3075-9. Svozilová, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Examples of projects: • Developing a new produkt or service • Effecting a change in structure, staffing or style of an organisation • Developing or acquiring a new or modified information system • Constructing a building or facility • Implementing a new business procedure or process • etc. (f.e. - your holiday, painting of new flat, conference, wedding, study of foreign language, university, playing piano) How many pages of this project ? Answer: 15-20 pages Project contains majority of information about : • Project Start Up and Project Close Out • Project Structures and Time Schedule • Resources and Project Cost and Finance • Project Risks • Performance Measurement • Tools and Techniques (CAUSE-AND-EFFECT diagram, Pareto diagram) • Project Organisation • Communication • etc.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řeháček, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0. Dvořák, Drahoslav. Řízení portfolia projektů. 1. vyd. Brno: Computer Prss, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3075-9. Svozilová, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 353 s. ISBN 80-247-1501-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do projektového řízení. - Původ projektového řízení, historie vzniku, vývoj, současnost. Projektové řízení jako filosofie řešení problémů. Výchova managementu a specialistů k projektovému řízení. Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. 2. Základní principy a pojmy projektového řízení. - Definice projektu . Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. - Management of Project, Management by Project. 3. Portfolio použití projektového řízení. - Kritéria vhodnosti použití projektového řízení. - Portfolio použití profesionálního projektového řízení. 4. Organizace projektového řízení. - Institucionální a funkcionální organizace. - Základní modely organizačních struktur. - Charakteristika organizačních forem a jejich aplikovatelnost. 5. Životní cyklus projektu. - Charakteristika fází. Úkoly projektového řízení v jednotlivých fázích projektového cyklu a v celém životním cyklu projektu. - Případové studie realizace životního cyklu projektu. 6. Principy úspěšnosti projektového řízení. - Definice projektového úspěchu. Tradiční omyly. Naděje úspěšnosti. 7. Strukturování projektu. - Objektová a funkční dekompozice. Případová studie vytváření struktury projektu. 8. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. - Vývoj, klasifikace . Využití metod ve fázích životního cyklu projektu. 9. Metody pro iniciační a koncepční fázi projektového cyklu. - Rámec projektu, definice projektových požadavků. - Metody pro tvorbu koncepcí a výběr nosné koncepce projektu. 10. Techniky podporující návrhovou fázi. - Nástroje pro plánování projektu a jejich SW podpora. - Metody a techniky plánování času, zdrojů , nákladů. - Nástroje pro identifikaci a minimalizaci rizika v projektu. 11. Řízení projektu ? realizační fáze. - Řízení času, nákladů, kvality, rizika. - Techniky a nástroje podporující realizaci aktivit projektu. 12. Kompletační a likvidační fáze projektového cyklu. - Implementace výsledku projektového řešení. - Uzavření projektu. 13. Lidský faktor projektového řízení. - Lidé a jejich role v projektu. Principy úspěšnosti projektového týmu. 14. Informační zajištění projektového řízení. - Systémy na podporu aktivit projektového řízení. SW podpora tvorby informačních systémů projektu. Prezentace SW produktů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku