157-0318/01 – Business Models and Modelling (PMM)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits2
Subject guarantorIng. Pavel Vlček, Ph.D.Subject version guarantorDr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• To define basic terms of dynamic systems modeling • To discuss the essence and application possibilities of dynamic modeling • To apply the tools by building, testing and applying dynamic simulation models • To solve practical problems using business models and SW products • To interpret and analyze gained results

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject offers the possibility of theoretical knowledge and practical skills when building, testing and applying dynamic simulation models and the systems of business models using relevant SW products.

Compulsory literature:

Senge, P. M.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York 1990 Richardson, B., Richardson, R.: Business Planning. An Approach to Strategic Management. Pitman Publishing, London 1989.

Recommended literature:

Senge, P. M.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, New York 1990 Richardson, B., Richardson, R.: Business Planning. An Approach to Strategic Management. Pitman Publishing, London 1989.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vnější prostředí podnikatelských subjektů Vnější prostředí politické, ekonomické, ekologické, sociální, nicko- technologické. Subsystémy vstupů, výstupů. Změny vnějšího prostředí. Vznik a vývoj přístupů k systémům strategického řízení. 2. Strategické změny organizací a hlavní faktory a modely jejich úspěšného řízení.Modely úspěšnosti řízení strategických změn. Charakteristika a rysy strategické změny. 3. Zdroje, toky a zpracování informací v koncepční fázi projektu strategické změny. Zdroje informací. Grafický model zpracování a toků informací. Modelová a počítačová podpora. Modely a simulace systémů. 4. Modelování ekonomických procesů. Ekonomický proces jako dynamický systém. Definice a klasifikace dynamických systémů. Forresterova metoda identifikace a modelování dynamických systémů. SW produkty pro tvorbu a řešení modelů systémové dynamiky. Aplikace SW Powersim Constructor 2.5. 5. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. Základní funkce a struktura systémy EMA.PM. Organizační, personální, SW a HW zabezpečení tvorby a aplikací. 6. Další známé podnikatelské modely a vhodné SW produkty. Modely výrobkově-nákladové, výrobní, finanční a jiné. Základní funkce a principy tvorby aplikací v POWERSIM Constructors 2.5 7. Případová studie tvorby a aplikací PM většího rozsahu a shrnutí hlavních principů modelování. Tvorba základních podnikatelských modelů na vybraném objektu. Využití softwarového produktu EMA.PM při tvorbě aplikačních modelů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Winter
2009/2010 Winter