157-0318/01 – Podnikatelské modely a modelování (PMM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuDr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Definovat základní pojmy modelování dynamických systémů • Vysvětlit podstatu a aplikační možnosti dynamického modelování‚ • Aplikovat modelové nástroje v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů • Řešit praktické problémy s využitím podnikatelských modelů s využitím SW produktů • Interpretovat a analyzovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů a systému podnikatelských modelů s využitím příslušných SW produktů.

Povinná literatura:

Vlček, D., Chuchro, J.: Modely a modelování Skripta VŠB – TU Ostrava, 1999. Behrens, W., Hawranek, P.M.: Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. UNIDO, Wienna 1991. Blaha, Z. S., Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, Praha 1996.

Doporučená literatura:

Hušek, R., Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii. SNTL, Praha 1989. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vnější prostředí podnikatelských subjektů Vnější prostředí politické, ekonomické, ekologické, sociální, nicko- technologické. Subsystémy vstupů, výstupů. Změny vnějšího prostředí. Vznik a vývoj přístupů k systémům strategického řízení. 2. Strategické změny organizací a hlavní faktory a modely jejich úspěšného řízení.Modely úspěšnosti řízení strategických změn. Charakteristika a rysy strategické změny. 3. Zdroje, toky a zpracování informací v koncepční fázi projektu strategické změny. Zdroje informací. Grafický model zpracování a toků informací. Modelová a počítačová podpora. Modely a simulace systémů. 4. Modelování ekonomických procesů. Ekonomický proces jako dynamický systém. Definice a klasifikace dynamických systémů. Forresterova metoda identifikace a modelování dynamických systémů. SW produkty pro tvorbu a řešení modelů systémové dynamiky. Aplikace SW Powersim Constructor 2.5. 5. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. Základní funkce a struktura systémy EMA.PM. Organizační, personální, SW a HW zabezpečení tvorby a aplikací. 6. Další známé podnikatelské modely a vhodné SW produkty. Modely výrobkově-nákladové, výrobní, finanční a jiné. Základní funkce a principy tvorby aplikací v POWERSIM Constructors 2.5 7. Případová studie tvorby a aplikací PM většího rozsahu a shrnutí hlavních principů modelování. Tvorba základních podnikatelských modelů na vybraném objektu. Využití softwarového produktu EMA.PM při tvorbě aplikačních modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku