157-0322/01 – Business Intelligence (BI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy manažerských informačních systémů a principy implementace a aplikace Business Intelligence systémů pro podporu rozhodování a řízení v organizacích resp. aspekty řešení této podpory na bázi Competitive Intelligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

NĚMEC, Radek (2014). Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence. Ostrava: SOET EkF VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3452-8. POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ (2012). Business Intelligence v podnikové praxi. Praha, Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. HOLUBOVÁ, Irena, Jiří KOSEK, Karel MINAŘÍK a David NOVÁK (2015). Big Data a NoSQL databáze. Praha, Grada. ISBN 978-80-247-5466-6.

Doporučená literatura:

KIMBALL, Ralph a Margy ROSS (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3. vyd. New York: Wiley. ISBN 978-1-118-53080-1. LACKO, Luboslav (2003). Datové sklady, OLAP a dolování dat. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-969-0. INMON, William H. a Anthony NESAVICH (2007). Tapping into unstructured data: integrating unstructured data and textual analytics into business intelligence. Upper Saddle River, Prentice Hall. ISBN 978-0-13-236029-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvodní přednáška. 2. Business Intelligence – vymezení podstaty BI a charakteristika základních pojmů a souvislostí v oblasti BI. Hlavní komponenty. Význam BI pro řízení podniku. 3. Data Warehousing – definice pojmů oblasti DWH a vztahu k BI. Způsoby návrhu architektury BI řešení. Význam jednotlivých komponent řešení v rámci architektury řešení BI. Integrace BI řešení do celopodnikového IS. 4. Kvalita dat a ETL procesy – charakteristika pojmů a jejich vztahu, softwarové nástroje pro zajištění kvality dat, softwarová podpora ETL procesů, úloha metadat v procesech ETL. Master Data Management. 5. Business analytika - reporting a dotazování, OLAP a dolování dat – charakteristika pojmů, multidimenzionalita, OLAP architektura, způsoby manipulace se záznamy. Vizualizace v prostředí BI. Data miningu – techniky, úlohy a nástroje, úloha matematických modelů v BI řešení. 6. Kategorie nástrojů BI v rámci řešení BI. Softwarové nástroje pro tvorbu a správu datových skladů a tržišť. Příklady nástrojů různých poskytovatelů na trhu. Open-source alternativy nástrojů. Kritéria výběru nástrojů. 7. Projektový tým a klíčové role v projektu řešení BI. BI v kontextu řízení informačního systému. Centralizace plánování a řízení BI řešení v podobě kompetenčního centra BI (BICC). 8. Podstatné parametry a charakteristiky pro řízení řešení BI. 9. Základní typologie přístupů k řešení BI. Metodiky vývoje řešení BI. 10. Životní cyklus řešení BI (I.); Úvodní studie. Strategie BI. Plánování projektu řešení BI. „Plán trasy“ (roadmap). 11. Životní cyklus řešení BI (II.); Analýza požadavků na BI řešení. Specifikace vývojového přírůstku BI řešení. Modelování a návrh datového skladu a řešení BI. 12. Životní cyklus řešení BI (III.); návrh technologické platformy řešení. Návrh ETL procesů. Implementace řešení BI. 13. Životní cyklus řešení BI (IV.); provoz a řízení řešení. Kritické faktory úspěchu řešení BI. Ekonomika BI řešení. Optimalizace řešení BI. 14. Aktuální trendy ovlivňující oblast BI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku