157-0322/02 – Business Intelligence (BI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy manažerských informačních systémů a principy implementace a aplikace Business Intelligence systémů pro podporu rozhodování a řízení v organizacích resp. aspekty řešení této podpory na bázi Competitive Intelligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

NĚMEC, Radek (2014). Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence. Ostrava: SOET EkF VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3452-8. POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ (2012). Business Intelligence v podnikové praxi. Praha, Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. HOLUBOVÁ, Irena, Jiří KOSEK, Karel MINAŘÍK a David NOVÁK (2015). Big Data a NoSQL databáze. Praha, Grada. ISBN 978-80-247-5466-6.

Doporučená literatura:

KIMBALL, Ralph a Margy ROSS (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3. vyd. New York: Wiley. ISBN 978-1-118-53080-1. LACKO, Luboslav (2003). Datové sklady, OLAP a dolování dat. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-969-0. INMON, William H. a Anthony NESAVICH (2007). Tapping into unstructured data: integrating unstructured data and textual analytics into business intelligence. Upper Saddle River, Prentice Hall. ISBN 978-0-13-236029-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

************************************

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nástroje BI, jejich struktura, důvody pro užívání. Základní pojmy z oblasti BI, význam BI pro řízení podniku. 2. Manažerské aplikace Executive Information Systems (EIS), postavení EIS v informačním systému organizace. Charakteristika EIS a jejich multidimenzionalita, multidimenzionalita v ekonomických úlohách. 3. Aplikace pro ukládání dat – datové sklady (DW), nezávislé data marty, virtuální DW, operativní datová úložiště (ODS), dočasná úložiště dat (DSA). Princip multidimenzionality v datových skladech. Dolování dat. 4. Aplikace pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat – ETL (extraction, transformation, loading). Kvalita dat, data profiling a data cleansing. Datové pumpy. Metadata. Master Data Management. 5. Komponenty systému BI v rámci jeho architektury, integrace BI do architektury podnikového IS. Integrační charakter EIS a systémy pro integraci aplikací (EAI). 6. Business analytika – OLAP nástroje a způsoby manipulace s daty v rámci OLAP aplikací. Vizualizace v prostředí BI systému. Dolování dat – techniky, úlohy a nástroje, úloha matematických modelů v BI. 7. Kategorie nástrojů BI. Softwarové nástroje pro tvorbu a správu datových skladů a tržišť. Nabídka nástrojů na trhu. Kritéria výběru. 8. Základní typologie přístupů k budování BI a metodiky vývoje. Projektový tým, role v projektu budování BI. BI a řízení informatiky. Centralizace plánování a řízení BI projektů prostřednictvím kompetenčního centra BI (BICC). 9. Životní cyklus systému BI: úvodní studie, strategie BI, „Plán trasy“ (roadmap), analýza požadavků, modelování a návrh datového skladu a datových pump. Implementace, provoz a řízení systému. 10. Parametry pro řízení systému BI. Kritické faktory úspěchu a ekonomika BI systému. Aktuální trendy v oblasti BI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku