157-0322/03 – Business Intelligence (BI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD0118 doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy manažerských informačních systémů a principy implementace a aplikace Business Intelligence systémů pro podporu rozhodování a řízení v organizacích resp. aspekty řešení této podpory na bázi Competitive Intelligence.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

NĚMEC, Radek (2014). Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence. Ostrava: SOET EkF VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3452-8. POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ (2012). Business Intelligence v podnikové praxi. Praha, Professional Publishing. ISBN 978-80-7431-065-2. HOLUBOVÁ, Irena, Jiří KOSEK, Karel MINAŘÍK a David NOVÁK (2015). Big Data a NoSQL databáze. Praha, Grada. ISBN 978-80-247-5466-6.

Doporučená literatura:

KIMBALL, Ralph a Margy ROSS (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3. vyd. New York: Wiley. ISBN 978-1-118-53080-1. LACKO, Luboslav (2003). Datové sklady, OLAP a dolování dat. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-969-0. INMON, William H. a Anthony NESAVICH (2007). Tapping into unstructured data: integrating unstructured data and textual analytics into business intelligence. Upper Saddle River, Prentice Hall. ISBN 978-0-13-236029-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- Přihlášení do systému Edison a LMS Moodle - Vytvoření studentského řešitelského týmu a nahlášení složení pedagogovi - Vypracování a obhajoba seminární práce (návrh a realizace datové základny systému BI) - Ověření účasti na vypracování seminární práce během ústní zkoušky (vedle teoretických znalostí)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nástroje BI, jejich struktura, důvody pro užívání. Základní pojmy z oblasti BI, význam BI pro řízení podniku. 2. Manažerské aplikace Executive Information Systems (EIS), postavení EIS v informačním systému organizace. Charakteristika EIS a jejich multidimenzionalita, multidimenzionalita v ekonomických úlohách. 3. Aplikace pro ukládání dat – datové sklady (DW), nezávislé data marty, virtuální DW, operativní datová úložiště (ODS), dočasná úložiště dat (DSA). Princip multidimenzionality v datových skladech. Dolování dat. 4. Aplikace pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat – ETL (extraction, transformation, loading). Kvalita dat, data profiling a data cleansing. Datové pumpy. Metadata. Master Data Management. 5. Komponenty systému BI v rámci jeho architektury, integrace BI do architektury podnikového IS. Integrační charakter EIS a systémy pro integraci aplikací (EAI). 6. Business analytika – OLAP nástroje a způsoby manipulace s daty v rámci OLAP aplikací. Vizualizace v prostředí BI systému. Dolování dat – techniky, úlohy a nástroje, úloha matematických modelů v BI. 7. Kategorie nástrojů BI. Softwarové nástroje pro tvorbu a správu datových skladů a tržišť. Nabídka nástrojů na trhu. Kritéria výběru. 8. Základní typologie přístupů k budování BI a metodiky vývoje. Projektový tým, role v projektu budování BI. BI a řízení informatiky. Centralizace plánování a řízení BI projektů prostřednictvím kompetenčního centra BI (BICC). 9. Životní cyklus systému BI: úvodní studie, strategie BI, „Plán trasy“ (roadmap), analýza požadavků, modelování a návrh datového skladu a datových pump. Implementace, provoz a řízení systému. 10. Parametry pro řízení systému BI. Kritické faktory úspěchu a ekonomika BI systému. Aktuální trendy v oblasti BI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní