157-0326/01 – Organizační projektování (ORPR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Anna Křížová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je diskutovat metodologická východiska spojená s organizačním projektováním, identifikovat organizační problémy, navrhovat organizační strukturu a vyhodnocovat návrh organizačních opatření. Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků. Kurs je zaměřen na základy organizačního projektování, organizační diagnostiku, návrh efektivní organizace a metody navrhování organizační struktury.

Povinná literatura:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. BAZSOVÁ, Blanka, Anna KŘÍŽOVÁ a Petr ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 176 s. ISBN 978-80-248-3790-1.

Doporučená literatura:

DONNELLY, James. H., James, L. GIBSON and John, M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3. GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier Ltd., 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a význam organizačního projektování. * Metodologická východiska organizačního projektování. Základní etapy organizačního projektování. Přístupy k organizačnímu projektování. 2. Organizační diagnostika. * Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 3. Kompetitivní model. * Účel, zaměření, hodnocení z hlediska strategie a kultury organizace. 4. Efektivní strukturování organizace. * Hypotézy vlivu okolí, věku, velikosti, technologie na organizování. 5. Cíle organizačního projektování. * Přístupy ke stanovení cílů. 6. Navrhování organizačních pozic. * Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 7. Navrhování organizačních jednotek. * Principy jejich tvorby, stanovení jejich velikosti. 8. Dimenze delegování rozhodování. * Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 9. Dimenze formalizace. * Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 10. Strukturální konfigurace * Jednoduchá organizační struktura, strojní a profesionální byrokracie, divizionální formy, hybridy. 11. Systém komunikace. * Jeho vztah k organizování, vliv na tvorbu organizačních opatření. 12. Personalistika. * Její vztah k organizování, význam při tvorbě organizačních opatření. 13. Organizování procesů. * Metody a modely organizování procesů. 14. Případové studie tvorby organizačních opatření. Cviceni: Cvičení jsou spojená s diskusemi o problematice vyplývající z osnovy přednášek, kterým předchází zpracování monografie k danému tématu a konzultacemi ke zpracovanému tématu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.