157-0326/02 – Organizační projektování (ORPR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je diskutovat metodologická východiska spojená s organizačním projektováním, identifikovat organizační problémy, navrhovat organizační strukturu a vyhodnocovat návrh organizačních opatření. Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků. Kurs je zaměřen na základy organizačního projektování, organizační diagnostiku, návrh efektivní organizace a metody navrhování organizační struktury.

Povinná literatura:

BAZSOVÁ, Blanka, Anna KŘÍŽOVÁ a Petr ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 176 s. ISBN 978-80-248-3790-1. CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7. DONNELLY, James. H., James, L. GIBSON and John, M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.

Doporučená literatura:

DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier Ltd., 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu z diskutované problematiky organizačních problémů. Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu z diskutované problematiky organizačních problémů. Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a význam organizačního projektování. Metodologická východiska a přístupy k organizačnímu projektování. 2. Modelová a počítačová podpora organizačního projektování. Softwarové produkty, popis, struktura. 3. Modelová a počítačová podpora analýzy faktorů ovlivňujících strukturování organizace. Velikost, stáří, okolí, strategie, technologie, struktura, globalizace. 4. Formální organizační struktury. Charakteristika jednotlivých forem, jejich výhody a nevýhody. 5. Cíle organizačního projektování. Přístupy ke stanovení cílů. 6. Struktura organizačního projektování. Organizační projektování jako rozhodovací proces. 7. Organizační diagnostika. Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 8. Navrhování organizačních pozic. Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 9. Navrhování organizačních jednotek. Principy jejich tvorby, stanovení jejich velikosti. 10. Dimenze delegování rozhodování. Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 11. Dimenze formalizace. Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 12. Strukturální konfigurace. Jednoduchá organizační struktura, strojní a profesionální byrokracie, divizionální formy, hybridy. 13. Personalistika a její vztah k organizování. Metody a přístupy k hodnocení pracovníků. Význam při tvorbě organizačních opatření. 14. Organizování procesů. Metody a modely organizování procesů. Modelová a počítačová podpora analýzy a navrhování procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23 3
                Projekt Projekt 45  23 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  18 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  10 3
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována minimálně 50% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu. Účast na cvičeních v rámci ISP není vyžadována. Zkouška probíhá ústní formou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní