157-0326/04 – Organizační projektování (ORPR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrství a informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je diskutovat metodologická východiska spojená s organizačním projektováním, identifikovat organizační problémy, navrhovat organizační strukturu a vyhodnocovat návrh organizačních opatření. Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají potřebné znalosti v oblasti tvorby organizačních míst, organizační struktury a přístupů k hodnocení pracovníků. Kurs je zaměřen na základy organizačního projektování, organizační diagnostiku, návrh efektivní organizace a metody navrhování organizační struktury.

Povinná literatura:

BAZSOVÁ, Blanka, Anna KŘÍŽOVÁ a Petr ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 176 s. ISBN 978-80-248-3790-1. CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7. DONNELLY, James. H., James, L. GIBSON and John, M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3.

Doporučená literatura:

DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier Ltd., 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu z diskutované problematiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1.Základní pojmy a význam organizačního projektování. Metodologická východiska a přístupy k organizačnímu projektování. 2.Modelová a počítačová podpora organizačního projektování. Softwarové produkty, popis, struktura. 3.Modelová a počítačová podpora analýzy faktorů ovlivňujících strukturování organizace. Velikost, stáří, okolí, strategie, technologie, struktura, globalizace. 4.Formální organizační struktury. Charakteristika jednotlivých forem, jejich výhody a nevýhody. 5.Cíle organizačního projektování a struktura organizačního projektování. Přístupy ke stanovení cílů. Organizační projektování jako rozhodovací proces. 6.Organizační diagnostika. Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 7.Navrhování organizačních pozic a organizačních jednotek. Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 8.Dimenze delegování rozhodování. Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 9.Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 10.Sociální klima a kultura organizace. 11.Personalistika a její vztah k organizování. Činnosti personálního útvaru. Metody a přístupy k hodnocení pracovníků. Význam při tvorbě organizačních opatření. 12.Personalistika a její vztah k podnikové strategii. Řízení lidských zdrojů. Metody a přístupy k odměňování pracovníků. 13.Organizování procesů. Metody a modely organizování procesů. Modelová a počítačová podpora analýzy a navrhování procesů. 14.Hodnocení výkonnosti organizace. Přístupy k hodnocení výkonnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  23 3
Rozsah povinné účasti: Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu z diskutované problematiky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je podmíněn odevzdáním a obhajobou projektu. Účast studenta s ISP není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2021/2022 letní