157-0327/01 – Projektování informačních systémů (PIS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. zvládnout a prakticky aplikovat metody, techniky a nástroje systémové analýzy 2. zvládnout a prakticky aplikovat postupy životního cyklu vývoje informačního systému 3. kriticky posoudit zadanou případovou studii

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy a jejich aplikace na projekt informačního systému. Předmět je založen na metodě strukturní analýzy (funkční a datový přístup) následované objektově orientovaným paradigmatem. Informační systém, životní cyklus vývoje, metodologie, metody, techniky a nástroje systémové analýzy a návrhu. Nástroje CASE a jejich kategorie.

Povinná literatura:

Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-1 Earl, M.J.: Management Strategies for Information Technology, Prentice Hall Int., 1989, ISBN 0-13-551664-1 Kaluža, J.: Informační systémy pro strategické řízení, VŠB - TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2280-8

Doporučená literatura:

Bébr, R., Doucek, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Praha: Professional Publishing, 2005 Doucek, P. Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační systém - definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. 2. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. 3. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. 4. Projekt, projektový manažer, projektové řízení, čtyři základní fáze projektového řízení. 5. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. 6. Identifikace a výběr projektů, plán informačního systému. 7. Zahájení a plánování projektů, plán projektu. 8. Vyhodnocení proveditelnosti projektu - ekonomická efektivnost. 9. Analýza - určení požadavků na systém, rozhovor, dotazníky, pozorování, studium písemností, JAD, prototypování. 10. Analýza - modelování procesů, DFD, modelování algoritmů. 11. Analýza - konceptuální datové modelování, definování a výběr nejlepší varianty, aktualizace plánu. 12. Návrh - logické datové modelování, návrh formulářů a sestav, návrh dialogů. 13. Návrh programové struktury a architektury distribuce. 14. Zavedení systému - kódování a testování, instalace, dokumentace a školení. 15. Údržba systému. 16. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. 17. Případová studie projektování informačního systému. Návrh ekonomické aplikace v prostředí CASE S – Designor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní