157-0327/02 – Projektování informačních systémů (PIS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. zvládnout a prakticky aplikovat metody, techniky a nástroje systémové analýzy 2. zvládnout a prakticky aplikovat postupy životního cyklu vývoje informačního systému 3. kriticky posoudit zadanou případovou studii

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Zvládnutí metod, technik a nástrojů systémové analýzy a jejich aplikace na projekt informačního systému. Předmět je založen na metodě strukturní analýzy (funkční a datový přístup) následované objektově orientovaným paradigmatem. Informační systém, životní cyklus vývoje, metodologie, metody, techniky a nástroje systémové analýzy a návrhu. Nástroje CASE a jejich kategorie.

Povinná literatura:

Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-1 Earl, M.J.: Management Strategies for Information Technology, Prentice Hall Int., 1989, ISBN 0-13-551664-1 Kaluža, J.: Informační systémy pro strategické řízení, VŠB - TU Ostrava, 2010, ISBN 978-80-248-2280-8

Doporučená literatura:

Bébr, R., Doucek, P. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Praha: Professional Publishing, 2005 Doucek, P. Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

************************************

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

IS development life cycle1. Informační systém - definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. 2. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. 3. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. 4. Projekt, projektový manažer, projektové řízení, čtyři základní fáze projektového řízení. 5. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. 6. Identifikace a výběr projektů, plán informačního systému. 7. Zahájení a plánování projektů, plán projektu. 8. Vyhodnocení proveditelnosti projektu - ekonomická efektivnost. 9. Analýza - určení požadavků na systém, rozhovor, dotazníky, pozorování, studium písemností, JAD, prototypování. 10. Analýza - modelování procesů, DFD, modelování algoritmů. 11. Analýza - konceptuální datové modelování, definování a výběr nejlepší varianty, aktualizace plánu. 12. Návrh - logické datové modelování, návrh formulářů a sestav, návrh dialogů. 13. Návrh programové struktury a architektury distribuce. 14. Zavedení systému - kódování a testování, instalace, dokumentace a školení. 15. Údržba systému. 16. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. 17. Případová studie projektování informačního systému. Návrh ekonomické aplikace v prostředí CASE S – Designor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku