157-0328/02 – Databázové systémy (DBS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
MAN40 Mgr. Šárka Maňasová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Navrhovat datové struktury v jazyku SQL v prostředí systému Oracle - Tvořit aplikace v jazyku SQL a PL/SQL - Charakterizovat fyzické struktury dat - Porovnat objektově relační a objektové databáze - Aplikovat triggery při tvorbě aplikací v produktu Oracle Forms Developer

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na výuku předmětu Základy databázových systému B. Rozšiřuje znalosti jazyka SQL. Specifikuje charakteristiky objektově relačních a objektových databází včetně konkrétní implementace v sytému Oracle. Zahrnuje problematiku fyzických datových struktur a význam bitmapových indexů při řešení hvězdicových dotazů.

Povinná literatura:

1.Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, ISBN 978-80-86929-81-1. 2.Conolly,T.,Begg,C.,Holowczak,R. (2009) Mistrovství databáze-Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno: Computer Press a.s. 3. Loney, K. (2010) ORACLE DATABASE 11g-Kompletní průvodce. Brno: Computer Press a.s., ISBN 978-8025124895

Doporučená literatura:

1.Loney,K., Brylan,B. (2006) Mistrovství v Oracle Database 10g. Brno: Computer Press a.s., ISBN 80-251-1277-2 2.Loney,K., Brylan,B. (2009) Mistrovství v Oracle Database 11g. Brno: Computer Press a.s.,ISBN 978-8025121894

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. - Návaznosti, požadavky ke zkoušce a zápočtu, doporučená literatura. 2. Fyzická organizace dat. - Typy, sekvenční struktura, řetězení, indexování,transformační organizace. 3. Fyzická organizace dat. - Bitmapové indexy, B-stromy, zhodnocení fyzických organizací a jejich uplatnění v databázových systémech. 4. Systémy řízení báze dat. - Struktura, vztah k operačnímu systému, funkce jednotlivých komponent SŘBD. - Síťové a hierarchické systémy, Codasyl/DBTG, definice setu, subschématu, schématu, definiční a manipulační jazyk. 5. Systémy řízení báze dat. - Databázové systémy 3. generace, charakteristiky objektově relačních databází, objektově orientované databáze, terminologie ODMG 6. Systém ORACLE. - Produkty rodiny Oracle 9i, nástroje pro vývoj aplikací. - Tabulka, hrozen, pohled, index, snímek jako objekty v databází. - Blok, oblast, segment a relační prostor jako prvky organizace paměti. 7. Jazyk SQL - Struktura a syntaxe, příkaz SELECT, projekce, selekce, a restrikce,spojování relací, vnější spojení, příklady 8. Podotázky a skupinové výběry. - Vymezení pojmu skupina, skupinové funkce, GROUP BY, filtr HAVING, příklad, podotázky, jednohodnotové a vícehodnotové výběry podotázkou. 9. Definice relací, zajištění integrity dat. - Definice relací včetně integritních omezení,změny a rušení relací v databázi. - Význam a práce s hrozny (vytváření, změny, rušení). 10. Naplňování databází daty, definice pohledů. - Příkaz INSERT INTO a jeho varianty. - Modifikace a vypouštění dat. - Význam a používání indexů. - Definice a použití pohledů 11. SQL Plus. - Hierarchické výběry. - Editace výstupních dat. - Definice a použití funkcí. 12. Privilegia . - Systémová a objektová privilegia, příkazy grant a REVOKE. - Vytvoření a změna vlastnosti uživatele, vytváření rolí. - Příklady. 13. Odkaz na vzdálenou databázi, víceuživatelské prostředí. - Vytvoření databázového spoje. - Tvorba a použití snímku. - Příkaz LOCK TABLE, typy uzamykání tabulek, souběžná práce mnoha uživatelů. 14. Prvky objektového rozšíření systému Oracle. - Abstraktní datové typy, kolekce. - Odkazy, obkjektové pohledy, metody. - Přiklady. Osnova cvičení 1. Vytváření, změny a modifikace dat v databázi, naplňování dat v ORACLE. 2. Výběrové operace. 3. Zpracování samostatných projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 25  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.