157-0335/01 – Operační analýza (OA)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
MAN177 Ing. Jan Manďák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat operační analýzu jako systémovou disciplinu • Definovat základní pojmy ekonomicko - matematického modelování • Klasifikovat metody operační analýzy • Vysvětlit podstatu a aplikační možnosti základních metod ‚ • Aplikovat modelové nástroje vybraných metod na konkrétní praktické problémy • Řešit vytvořené modely s využitím výpočetní techniky • Interpretovat a analyzovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení studentů se základní metodologií operační analýzy jako aplikační systémové disciplíny pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti vybraných metod operační analýzy v ekonomické praxi, ukázka tvorby a aplikace vybraných ekonomicko-matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení.

Povinná literatura:

Kolektiv: Operační výzkum. Učební text. VŠB, Ostrava , 2008 Baňařová,J., Moravcová, E. :Operační výzkum. Multimediální učební text umístěný na CD ROM. MORAVCOVÁ, E. , BAŇAŘOVÁ, J. Operační výzkum A (kurz v prostředí Moodle, kategorie e-learning). EkF Ostrava 2006

Doporučená literatura:

FIALA, P. Operační výzkum - nové trendy. 239 s. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- Přihlášení na předmět - sestavení týmu - nahlášení téma projektu - odevzdání dle termínu v LMS - prezentace výsledků

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0342 Mat G Matematika G Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1.Operační analýza jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování. - Vývoj a systémové znaky operačního výzkumu. - Ekonomicko-matematické modelování. - Metody operační analýzy, klasifikace, využitelnost při řešení ekonomických úloh. 2.Strukturní analýza, strukturní modely. - Základní systémové pojmy. - Předmět a účel strukturní analýzy a strukturních modelů. - Hlavní části, postup konstrukce statického modelu a modelové výpočty modelovaných procesů a toků 3. Síťová analýza. - Pojmy teorie grafů - Aplikační oblasti síťové analýzy , základní pojmy, metody. - Postup konstrukce síťových grafů. 4. Časová analýza v síťovém grafu. - Časová náročnost projektu, termíny aktivit v projektu, kritická cesta, časové rezervy, - Analýza kritické cesty. 5. LDP a Analýza nároků na zdroje. - Lineární diagram projektu, pravidla jeho tvorby. Úlohy s limitem spotřeby zdrojů. 6. Modely hlavních subsystémů - Základní subsystémy v podnikatelských aktivitách, vzájemné vazby. - Charakteristické rysy soustav hromadné obsluhy. 7. Řešení soutěžních problémů -úvod do teorie her

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku