157-0336/01 – Právo v informatice (PI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity1
Garant předmětuMgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PTA04 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu právo v informatice studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace informatiky - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace informatiky a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací v informatice. Požadavky pro udělení zápočtu: -písemný zápočtový test. Termíny zápočtového testu budou určeny garantem předmětu Podmínky pro schvalování individuálního studijního plánu: -vykonání zápočtu je možno dohodnout s garantem předmětu

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

1. Čermák, J.: Internet a autorské právo. Linde Praha, a.s. 2001. 2. Čermák Jr., K. a Pelikánová, R.: Právní aspekty doménových jmen, Linde Praha, a.s. 2000. 3. Kužílek, O. a Žantovský, M.: Svoboda informací: svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Linde Praha, a.s. 2002. 4. Křesťanová, V. a kolektiv: Autorský zákon a předpisy související – komentář. Linde Praha, a.s. 2002. 5. Látal, I.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion 1996. 6. Smejkal, V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. C.H. Beck 2001. 7. Svoboda, P. a Kroft, M.: Právní a daňové aspekty e-obchodu. Linde Praha, a.s. 2001 8. Právní předpisy upravující jednotlivé oblasti dle upřesnění ve výuce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Autorské právo – počítačové programy, licence ISP, email, SPAM, Webové stránky, P2P, doménová jména Elektronická identita, elektronický podpis, jurisdikce Elektronická kontraktace, B2B, spotřebitelské smlouvy Elektronická komunikace Ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku