157-0336/01 – Law in Informatics (PI)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits1
Subject guarantorMgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PTA04 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are supposed in the subject law of information science matter to: - describe regulatory enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation of informatics - comprehend principles of the public law and private law regulation to explain differences between them concerning regulation of informatics - applicate gained knowledge and comprehension to interprete and solve model situations in informatics.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Compulsory literature:

1. Čermák, J.: Internet a autorské právo. Linde Praha, a.s. 2001. 2. Čermák Jr., K. a Pelikánová, R.: Právní aspekty doménových jmen, Linde Praha, a.s. 2000. 3. Kužílek, O. a Žantovský, M.: Svoboda informací: svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky. Linde Praha, a.s. 2002. 4. Křesťanová, V. a kolektiv: Autorský zákon a předpisy související – komentář. Linde Praha, a.s. 2002. 5. Látal, I.: Ochrana informací, dat a počítačových systémů. Eurounion 1996. 6. Smejkal, V.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. C.H. Beck 2001. 7. Svoboda, P. a Kroft, M.: Právní a daňové aspekty e-obchodu. Linde Praha, a.s. 2001 8. Právní předpisy upravující jednotlivé oblasti dle upřesnění ve výuce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Autorské právo – počítačové programy, licence ISP, email, SPAM, Webové stránky, P2P, doménová jména Elektronická identita, elektronický podpis, jurisdikce Elektronická kontraktace, B2B, spotřebitelské smlouvy Elektronická komunikace Ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Other task type Other task type 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.