157-0337/02 – Speciální seminář (SPS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními řešenými problémy v oblasti systémového inženýrství a informatiky.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními řešenými problémy v oblasti systémového inženýrství a informatiky.

Povinná literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Kosmas, internetové knihkupectví, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/cs/. Zásady pro vypracování závěrečné práce na EkF VŠB-TU Ostrava - směrnice EkF_SME_07_004.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-157-3. Doporučená literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na přednáškách a diskusích v rámci semináře, - odevzdání seminární práce v požadované struktuře a termínu, - zpracování zadání diplomové práce, - prezentace a obhajoba seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podmínky zápočtu a organizace seminářů. 2. Nabídka a koordinace výběru volitelných předmětů. 3. Nabídka tematického zaměření speciálního semináře. 4. Organizace odborných přednášek z praxe. 5. Struktura a obsah seminární práce a návrh zadání diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        Projekt Semestrální projekt  
        Příprava zadání DP Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní