157-0337/03 – Speciální seminář (SPS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními řešenými problémy v oblasti systémového inženýrství a informatiky.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními řešenými problémy v oblasti systémového inženýrství a informatiky.

Povinná literatura:

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty nejen pro ekonomy a manažery. Kosmas, internetové knihkupectví, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. ČSN ISO 690 - Bibliografické citace. Dostupné z: https://knihovna.vsb.cz/cs/. Zásady pro vypracování závěrečné práce na EkF VŠB-TU Ostrava - směrnice EkF_SME_07_004.

Doporučená literatura:

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1. TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-80-7395-157-3. Doporučená literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- 80% účast na seminářích, - Zpracování projektu dle požadované struktury a odevzdání v LMS.

E-learning

Studenti mají k dispozici v LMS Moodle prezentace jednotlivých přednášek a případových studií a vkládají seminární práce. Studenti vkládají smeinární práce do LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na přednáškách a diskusích v rámci semináře, - odevzdání seminární práce v požadované struktuře a termínu, - zpracování zadání diplomové práce, - prezentace a obhajoba seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznam nabízených témat diplomových prací. 2. Zkušenosti studentů z odborné praxe – řešené problémy. 3. Přednášky odborníků z praxe – aktuální trendy a nabídka témat DP. 4. Exkurze studentů do vybraných organizací. 5. Výběr tématu a zpracování seminární práce. 6. Prezentace seminární práce a diskuse. 7. Metodika zpracování zadání diplomových prací. 8. Návrh zadání diplomových prací studentem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Zápočet Semestrální projekt  
        Příprava zadání DP Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti: - aktivní účast na přednáškách a diskusích v rámci semináře, - odevzdání seminární práce v požadované struktuře a termínu, - zpracování zadání diplomové práce, - prezentace a obhajoba seminární práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku