157-0340/01 – Základy databázových systémů B (ZDBSB)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Marček, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Interpretovat třiúrovňovou koncepci datového modelování. - Navrhovat datové struktury v prostředí relačních databází. - Užívat prostředí databázového systému ORACLE. - Aplikovat definiční, manipulační příkazy jazyka SQL. - Použít příkaz SELECT pro výběry dat projekce, restrikce, spojování relací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti navrhování datových struktur v prostředí relačních databází. Metodologie návrhu datové základny zahrnuje třiúrovňovou koncepci. Jedná se o úroveň: sémantickou, konceptuální a relační. Předmět dale zahrnuje výuku základů jazyka SQL. Jedná se o definiční, manipulační příkazy tohoto jazyka, příkaz SELECT pro projekce, restrikce, spojování relací a skupinové výběry. Konkrétní aplikace jsou realizovány v jazyku SQL systému ORACLE..

Povinná literatura:

1.Kaluža, J., Kalužová, L. (2011) Modelování dat v informačních systémech. Praha: Ekopress, ISBN 978-80-86929-81-1. 2.Conolly,T.,Begg,C.,Holowczak,R. (2009) Mistrovství databáze-Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází. Brno: Computer Press a.s. 3. Loney, K. (2010) ORACLE DATABASE 11g-Kompletní průvodce. Brno: Computer Press a.s., ISBN 978-8025124895

Doporučená literatura:

1.Loney,K., Brylan,B. (2006) Mistrovství v Oracle Database 10g. Brno: Computer Press a.s., ISBN 80-251-1277-2 2.Loney,K., Brylan,B. (2009) Mistrovství v Oracle Database 11g. Brno: Computer Press a.s.,ISBN 978-8025121894

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Úvod do předmětu -Návaznosti požadavky ke zkoušce a zápočtu 2.Databázové systémy a jejich vlastnosti -Charakteristika databázových systémů, architektura databází, vlastnosti databázových systémů 3.Datové modelování a projektování datových struktur -definice základních pojmů, tři úrovně konstrukce datového modelu, proces mapování objektivní reality a vytvoření výchozí datové struktury 4.Konceptuální modelování -Základní konstruktory ER modelu, metodika jeho vytvoření 5.Logické modelování - relační koncepce -Základní konstruktory, definice relací,normalizace relací - funkční závislosti atributů, první, druhá, třetí normální forma 6.Boyce-Coddova normální forma, metodika relačního modelování -Kandidátní klíče a definice BCNF,předběžné, úplné relace, normalizační postup 7.Systémy řízení báze dat -Struktura, funkce jednotlivých komponent, databázový systém ORACLE 8.Jazyk SQL – definice datových struktur -definice relací včetně integritních omezení, změny, rušení relací 9.Jazyk SQL – naplňování databáze -Vkládaní dat, modififkace dat, vypouštění dat, význam indexů 10.Jazyk SQL – výběr dat z databáze -struktura příkazu SELECT, příklady projekce, selekce, restrikce 11.Jazyk SQL - výběr dat z databáze -operace spojení relací (přirozené spojení, vnější spojení), podotázky 12.jazyk SQL - skupinové výběry -vymezení pojmu skupina, skupinové funkce, filtr HAVING 13.Jazyk SQL – pohledy, snímky -definice a použití pohledů, použití snímků Cvičení: 1.Návrh datové základny pro zadanou aplikaci ekonomického charakteru 2.Vytvoření struktury datové základny, její naplňování daty, modifikace v systému ORACLE 3.Realizace konkrétních výstupůs využitím jazyka SQLPLUS včetně editace dat 4.Zpracování samostatných projektů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku