157-0343/01 – Systems of Artificial Intelligence (SUI)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Pavel Vlček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- zvládnout analýzu systémů, které využívají systémy umělé inteligence - pochopit stavbu systémů umělé inteligence - sestavit jednoduchý znalostní systém

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o systémech umělé inteligence a expertních systémech, o historii vzniku, architektuře a možnostech jejich využití. Představit expertní systémy jakožto jednu z moderních informačních technologií na podporu rozhodovaní managera.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. 1. Berka, P: Expertní systémy.VŠE, Praha 1998. ISBN 80-7079-873-4. 2. Kelemen, J., Kubík, A., Lenharčík, I., Mikulecký, P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Grada Publishing, Praha 1999. ISBN 80- 7169-501-7.

Recommended literature:

1. Popper, M., Kelemen, J.: Expertné systémy. Alfa, Bratislava 1989. ISBN 80-05-00051-0. 2. Mikulecký,P.,Hynek,J.,Lenharčík,I.:Znalostní technologie II,Gaudeamus,Hradec Králové 2002. ISBN 80-7041-904-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner