157-0344/01 – Systémové inženýrství a informatika (SII)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrství a informatikyKredity2
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia a zařazení v hierarchii studijních oborů (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň) Rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru Zvládnutí systémového, procesního a projektového přístupu k řešení problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají znalosti základní terminologie systémových věd. Naučí se týmově a projektově řešit problém. Seznámí se s projektovým cyklem a procesem řešení problému. Procvičí si práci s literaturou a naučí se základy citování zdrojů. Student by měl pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia.Dále by měl rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru a zvládnout systémový přístup k řešení problému.

Povinná literatura:

JANČAROVÁ, V., ROSICKÝ, A.: Úvod do systémového inženýrství VŠE, Praha 1998 VYTLAČIL, D: Systémová analýza a syntéza: Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2007 BASL, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, Praha, 2012

Doporučená literatura:

HORNÝ, S. at all. Systémová metodologie : materiály ke cvičení. Praha VŠE 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

nejsou. ........................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémové inženýrství a informatika jako studijní program. 2. Systémové inženýrství jako vědní disciplina. Vývojové směry systémového inženýrství. 3. Systémové discipliny. 4. Systémové pojmy, přístupy a metodologie SI. 5. Model postupu řešení systémové úlohy. Životní cyklus systému a cyklus řešení problému. 6. Metody a techniky analýzy problému. 7. Aplikace systémového inženýrství v informačních technologiích. 8. Případová studie aplikace systémových nástrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní