157-0344/03 – Systémové inženýrství a informatika (SII)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia a zařazení v hierarchii studijních oborů (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň) Rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru Zvládnutí systémového, procesního a projektového přístupu k řešení problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají znalosti základní terminologie systémových věd. Naučí se týmově a projektově řešit problém. Seznámí se s projektovým cyklem a procesem řešení problému. Procvičí si práci s literaturou a naučí se základy citování zdrojů. Student by měl pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia.Dále by měl rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru a zvládnout systémový přístup k řešení problému.

Povinná literatura:

JANČAROVÁ, V., ROSICKÝ, A.: Úvod do systémového inženýrství VŠE, Praha 1998 VYTLAČIL, D: Systémová analýza a syntéza: Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2007 BASL, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, Praha, 2012

Doporučená literatura:

HORNÝ, S. at all. Systémová metodologie : materiály ke cvičení. Praha VŠE 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

nejsou. ........................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - povinnosti, ukončení předmětu, struktura předmětů na oboru.(Praxe na oboru, spolupráce s praxí, bakalářské práce, práce s literárními zdroji, databázové zdroje, citace 2. Úvod do systémových věd, základní pojmy: problém, systém, prvek, model 3. Hlavní podstata a využívání podnikatelských modelů, 4. Projekt, hlavní podstata projektového řízení v praxi, základní nástroje. 5. Co je to tým, role v týmu, testy na hodnocení svých kompetencí. 6. Manažerská hra. 7. Procesní řízení (Úvod, základní pojmy, kategorie, model) 8. Modelování podnikových procesů. 9. Podnikové informační systémy - charakteristika, členění. 10. Životní cyklus vývoje IS. 11. Metodiky vývoje IS. 12. Objektově orientovaný přístup k vývoji IS. (základní pojmy, přehled metodik). 13. Obhajoba projektu. 14. Ústní zkouška.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku