157-0344/03 – Systémové inženýrství a informatika (SII)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia a zařazení v hierarchii studijních oborů (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň) Rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru Zvládnutí systémového, procesního a projektového přístupu k řešení problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají znalosti základní terminologie systémových věd. Naučí se týmově a projektově řešit problém. Seznámí se s projektovým cyklem a procesem řešení problému. Procvičí si práci s literaturou a naučí se základy citování zdrojů. Student by měl pochopit podstatu studijního oboru SII a jeho vztah k příbuzným oborům studia.Dále by měl rozpoznat možnosti praktického uplatnění absolventů oboru a zvládnout systémový přístup k řešení problému.

Povinná literatura:

JANČAROVÁ, V., ROSICKÝ, A.: Úvod do systémového inženýrství VŠE, Praha 1998 VYTLAČIL, D: Systémová analýza a syntéza: Česká technika – nakladatelství ČVUT, Praha 2007 BASL, J. a R. Blažíček. Podnikové informační systémy: Podnik v informační společnosti. Grada Publishing, Praha, 2012

Doporučená literatura:

HORNÝ, S. at all. Systémová metodologie : materiály ke cvičení. Praha VŠE 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

N/A

Další požadavky na studenta

nejsou. ........................................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - povinnosti, ukončení předmětu, struktura předmětů na oboru.(Praxe na oboru, spolupráce s praxí, bakalářské práce, práce s literárními zdroji, databázové zdroje, citace 2. Úvod do systémových věd, základní pojmy: problém, systém, prvek, model 3. Hlavní podstata a využívání podnikatelských modelů, 4. Projekt, hlavní podstata projektového řízení v praxi, základní nástroje. 5. Co je to tým, role v týmu, testy na hodnocení svých kompetencí. 6. Manažerská hra. 7. Procesní řízení (Úvod, základní pojmy, kategorie, model) 8. Modelování podnikových procesů. 9. Podnikové informační systémy - charakteristika, členění. 10. Životní cyklus vývoje IS. 11. Metodiky vývoje IS. 12. Objektově orientovaný přístup k vývoji IS. (základní pojmy, přehled metodik). 13. Obhajoba projektu. 14. Ústní zkouška.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 23 3
        Projekt č. 1 - Manažerská hra Projekt 30  10 1
        Projekt č. 2 - Procesní analýza Projekt 30  10 2
        Aktivita na cvičeních a přednáškách Jiný typ úlohy 25  5 1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní