157-0346/02 – Státní informační management (SIM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON428 Ing. Přemysl Konečný
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí a je schopen se orientovat • Základní pojmy, cíle a prostředky informační politiky ČR: informační systém veřejné správy, ochrana a bezpečnost informací, veřejné informační služby, podpora vzdělávání v oblasti informatiky, rozvoj informačních technologií, negativní vlivy informací a informačních technologií na společnost. • IS veřejné správy: zavedení závazné standardizace, dosažení jednotného řízení, zavedení certifikace a atestace, evidování informačních systémů státní správy. • Elektronický podpis, kryptování. • Využití informačních technologií pro zkvalitnění rozhodovacích procesů. Podpora výkonu veřejné správy – spisová služba. • Legislativní normy - zákona o ISIS, certifikaxce IS provozovaných státní správou, legislativa ve vztahu k využití globálních informačních sítí ve veřejné správě, výběrové řízení, apod.. • Veřejné informační služby - rozvoj veřejné informovanosti, poskytování informací ve státní správě, zefektivnění přístupu občana k informacím z veřejné správy. • Procesní analýze ve státní správě. • Základy geoinformatiky a prezentace prostorových dat s daty z negrafických částí informačních systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy, cíli a prostředky informační politiky ČR s důrazem na informační systémy veřejné správy. Ukázka konkrétního informačního systému. Toto s podporou GIS (geografický informační systém) a DMS (dokument management system - spisová služba). Náhled na ochranu a bezpečnost informací a veřejných informačních služeb a související legislativu. Student po absolvování je schopen se uživatelsky orientovat v informačních systémech státní správy a dalších problémových oblastech s nimi spojenými.

Povinná literatura:

LUKÁŠ, M. Městský informační management, 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2000. 320 s. ISBN 80-7169-554-8. SMEJKAL, V. Informační systémy veřejné správy ČR. Praha: Oeconomica, 2003. 122 s. ISBN 80-245-0533-9.

Doporučená literatura:

TOTH, P. Informační systémy státní správy a územní samosprávy. Praha: VŠE, 1993. 1. vyd., 100 s. ISBN 80-7079-855-6. Hlásny T. Geografické informační systémy - Priestorové analýzy, Bánská Bystrica 2007, ISBN 978-80-8093-029-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování eseje z daného tématu z oblasti e-governmentu a její prezentace. Zpracování procesního modelu vybrané SW úlohy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní pojmy, cíle a prostředky informační politiky ČR: informační systém veřejné správy, ochrana a bezpečnost informací, veřejné informační služby, podpora vzdělávání v oblasti informatiky, rozvoj informačních technologií, negativní vlivy informací a informačních technologií na společnost. • IS veřejné správy: zavedení závazné standardizace, dosažení jednotného řízení, zavedení certifikace a atestace, evidování informačních systémů státní správy. • Elektronický podpis, kryptování. • Využití informačních technologií pro zkvalitnění rozhodovacích procesů. Podpora výkonu veřejné správy – spisová služba. • Legislativní normy - zákona o ISIS, certifikaxce IS provozovaných státní správou, legislativa ve vztahu k využití globálních informačních sítí ve veřejné správě, výběrové řízení, apod.. • Veřejné informační služby - rozvoj veřejné informovanosti, poskytování informací ve státní správě, zefektivnění přístupu občana k informacím z veřejné správy. • Procesní analýze ve státní správě. • Základy geoinformatiky a prezentace prostorových dat s daty z negrafických částí informačních systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  (45)
                Projekt - Státní informační management Projekt 45  23 2
        Zkouška Zkouška  (55) 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.