157-0346/03 – Státní informační management (SIM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC87 Ing. Pavel Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí a je schopen se orientovat • Základní pojmy, cíle a prostředky informační politiky ČR: informační systém veřejné správy, ochrana a bezpečnost informací, veřejné informační služby, podpora vzdělávání v oblasti informatiky, rozvoj informačních technologií, negativní vlivy informací a informačních technologií na společnost. • IS veřejné správy: zavedení závazné standardizace, dosažení jednotného řízení, zavedení certifikace a atestace, evidování informačních systémů státní správy. • Elektronický podpis, kryptování. • Využití informačních technologií pro zkvalitnění rozhodovacích procesů. Podpora výkonu veřejné správy – spisová služba. • Legislativní normy - zákona o ISIS, certifikaxce IS provozovaných státní správou, legislativa ve vztahu k využití globálních informačních sítí ve veřejné správě, výběrové řízení, apod.. • Veřejné informační služby - rozvoj veřejné informovanosti, poskytování informací ve státní správě, zefektivnění přístupu občana k informacím z veřejné správy. • Procesní analýze ve státní správě. • Základy geoinformatiky a prezentace prostorových dat s daty z negrafických částí informačních systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy, cíli a prostředky informační politiky ČR s důrazem na informační systémy veřejné správy. Ukázka konkrétního informačního systému. Toto s podporou GIS (geografický informační systém) a DMS (dokument management system - spisová služba). Náhled na ochranu a bezpečnost informací a veřejných informačních služeb a související legislativu. Student po absolvování je schopen se uživatelsky orientovat v informačních systémech státní správy a dalších problémových oblastech s nimi spojenými.

Povinná literatura:

LUKÁŠ, M. Městský informační management, 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2000. 320 s. ISBN 80-7169-554-8. SMEJKAL, V. Informační systémy veřejné správy ČR. Praha: Oeconomica, 2003. 122 s. ISBN 80-245-0533-9.

Doporučená literatura:

TOTH, P. Informační systémy státní správy a územní samosprávy. Praha: VŠE, 1993. 1. vyd., 100 s. ISBN 80-7079-855-6. Hlásny T. Geografické informační systémy - Priestorové analýzy, Bánská Bystrica 2007, ISBN 978-80-8093-029-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování eseje z daného tématu z oblasti e-governmentu a její prezentace. Zpracování procesního modelu vybrané SW úlohy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní pojmy, cíle a prostředky informační politiky ČR: informační systém veřejné správy, ochrana a bezpečnost informací, veřejné informační služby, podpora vzdělávání v oblasti informatiky, rozvoj informačních technologií, negativní vlivy informací a informačních technologií na společnost. • IS veřejné správy: zavedení závazné standardizace, dosažení jednotného řízení, zavedení certifikace a atestace, evidování informačních systémů státní správy. • Elektronický podpis, kryptování. • Využití informačních technologií pro zkvalitnění rozhodovacích procesů. Podpora výkonu veřejné správy – spisová služba. • Legislativní normy - zákona o ISIS, certifikaxce IS provozovaných státní správou, legislativa ve vztahu k využití globálních informačních sítí ve veřejné správě, výběrové řízení, apod.. • Veřejné informační služby - rozvoj veřejné informovanosti, poskytování informací ve státní správě, zefektivnění přístupu občana k informacím z veřejné správy. • Procesní analýze ve státní správě. • Základy geoinformatiky a prezentace prostorových dat s daty z negrafických částí informačních systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.