157-0347/01 – Pokročilé techniky programování (PTP)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuRNDr. Jaroslav Teda, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jaroslav Teda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Zvládnout vytváření programů v jazyce Java a jeho grafickém uživatelském prostředí - Naučit se využívat komponenty knihovny Swing při tvorbě aplikačních programů - Navrhovat internetové aplikace pomocí kombinace HTML, JavaScriptu a apletů v jazyce Java - Naučit se techniky programování v C++ s využitím Windows API - Navrhovat intranetové aplikace typu Client – Server metodou CGI a ISAPI a distribuované informační systémy s využitím soketové komunikace - Seznámit se s moderními trendy vývoje informačních systémů a možnostmi jejich využití v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o moderních metodách vytváření informačních systémů a prezentací informací na obrazovce i webové stránce. Je zaměřen na získání praktických dovedností při vytváření intranetových aplikací a využívání internetové komunikace v distribuovaných systémech. Součástí jsou také ukázky moderních metod datové analýzy, prognózování a optimalizace v praktických informačních systémech.

Povinná literatura:

Literatura Herout, P.: Učebnice jazyka Java, Nakladatelství KOPP, České Budějovice 2008, ISBN 978-80-7232-355-5 Herout, P.: Java – grafické uživatelské prostředí a čeština, Nakladatelství KOPP, České Budějovice 2006, ISBN 80-7232-237-0 Spell, B.: Programujeme profesionálně, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-667-5 Stroustrup, B.: C++ Programovací jazyk, Softwarové aplikace a systémy, s.r.o., Praha 1997, ISBN 0-201-53992-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy jazyka Java * Historie, vývojové nástroje, datové typy, operátory, výrazy * Terminálový vstup a výstup, řídicí struktury 2. Třídy a objekty * Metody, třídy, rozhraní, dědičnost 3. Výjimky a jejich ošetření * Druhy výjimek, způsoby ošetření 4. Komponenty a obsluha jejich události * Barva, popis, poloha komponenty * Návěští, tlačítko, seznam, vstupní pole, rozmísťování komponent * Přehled a zpracování událostí 5. Grafika, práce s texty * Úsečka, obdélník, ovál, polygon * Barvy, texty, obrázky 6. Aplety, zobrazení na WWW stránce * Aplet bez HTML, popis apletu v HTML, parametry 7. Knihovna Swing, komponenty JTable a JTree * Tabulka, záhlaví, úpravy hodnot * Hierarchické uspořádání, uzly, editace, výběr, rozbalování 8. JavaScript, tvorba WWW stránek * JavaScript a JScript, základní pojmy, objekty, styly 9. Základy programování v C++, odchylky od jazyka Java * Struktura programu, hlavičkové soubory, funkce 10. Windows API, platforma SDK * Okna, dialogy, texty, tlačítka, editační okénka, seznamy 11. CGI programy, komunikace se serverem, ISAPI * Architektura client – server, CGI program, formát a jeho obsluha, WWW stránka jako výstup z CGI * Výhody použití ISAPI, princip komunikace 12. Distribuované systémy, sockety v Javě a C++ * Princip komunikace mezi systémy s využitím socketů * Sockety v Javě, v C++, ukázka komunikace 13. Datová analýza, prognózování * Základní metody datové analýzy, analýza závislostí mezi proměnnými, odlehlá data * Časové řady, předpovědi vývoje ekonomických jevů 14. Generování náhodných čísel. Optimalizace. * Náhodná čísla, metody práce s náhodnými čísly, využití v optimalizačních systémech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku