157-0348/01 – Procesy v managementu projektů (PMP)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.Garant verze předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět základním pojmům terminologie procesního řízení, Klasifikovat procesy - hlavní (hodnototvorné), podpůrné a řídící procesy Aplikovat nástroje zobrazení procesů, procesní model, měření a monitorování procesů Navrhnout procesní řízení v projektu, optimalizaci procesů v plánování a v přípravě projektu Modely procesů (EFQM, BSC, ISO) * Rozvojové projekty a procesní model, zlepšování výkonnosti na základě procesního modelu * Zkušenosti se zaváděním procesního řízení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studenti získají poznatky o principech procesního řízení v projektech, seznámí se s metodami a s nástroji procesního řízení a poté dovedou uplatnit postupy jednotlivých procesů v projektech v návaznosti na jejich využití a přínosy.

Povinná literatura:

Řeháček, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0. Dvořák, Drahoslav. Řízení portfolia projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3075-9.

Doporučená literatura:

Svozilová, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 353 s. ISBN 80-247-1501-5. Rosenau, Milton. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 360 s. ISBN 80-7226-218-1. Zonková, Zdeňka. Projektové řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1997. 128 s. ISBN 80-7078-423-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Svozilová, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 353 s. ISBN 80-247-1501-5. Rosenau, Milton. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 360 s. ISBN 80-7226-218-1. Zonková, Zdeňka. Projektové řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1997. 128 s. ISBN 80-7078-423-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

* Základní pojmy, terminologie procesního řízení, liniové a procesní řízení, přidaná hodnota procesu * Klasifikace procesů - hlavní (hodnototvorné), podpůrné a řídící procesy * Zobrazení procesů, procesní model, měření a monitorování procesů * Procesní řízení v projektu, optimalizace procesů v plánování a v přípravě projektu * Modely procesů (EFQM, BSC, ISO) * Rozvojové projekty a procesní model, zlepšování výkonnosti na základě procesního modelu * Zkušenosti ze zavádění procesního řízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku