157-0348/03 – Procesy v managementu projektů (PMP)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.Garant verze předmětuIng. Petr Řeháček, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumět základním pojmům terminologie procesního řízení, Klasifikovat procesy - hlavní (hodnototvorné), podpůrné a řídící procesy Aplikovat nástroje zobrazení procesů, procesní model, měření a monitorování procesů Navrhnout procesní řízení v projektu, optimalizaci procesů v plánování a v přípravě projektu Modely procesů (EFQM, BSC, ISO) * Rozvojové projekty a procesní model, zlepšování výkonnosti na základě procesního modelu * Zkušenosti se zaváděním procesního řízení

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Studenti získají poznatky o principech procesního řízení v projektech, seznámí se s metodami a s nástroji procesního řízení a poté dovedou uplatnit postupy jednotlivých procesů v projektech v návaznosti na jejich využití a přínosy.

Povinná literatura:

Řeháček, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0. Dvořák, Drahoslav. Řízení portfolia projektů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 198 s. ISBN 978-80-251-3075-9.

Doporučená literatura:

Svozilová, Alena. Projektový management. 2. vyd. Praha: Grada, 2008. 353 s. ISBN 80-247-1501-5. Rosenau, Milton. Řízení projektů. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 360 s. ISBN 80-7226-218-1. Zonková, Zdeňka. Projektové řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1997. 128 s. ISBN 80-7078-423-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost základních pojmů, terminologie, řízení projektů, vedení a řízení projektů: • Řízení integrace v rámci projektu • Řízení rozsahu prací projektu • Řízení času v rámci projektu • Řízení nákladů projektu • Řízení jakosti v rámci projektu • Řízení lidských zdrojů v rámci projektu • Řízení komunikace v rámci projektu • Řízení rizik v projektu • Řízení obstarávání v rámci projektu • Řízení zúčastněných stran v rámci projektu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

* Základní pojmy, terminologie procesního řízení, liniové a procesní řízení, přidaná hodnota procesu * Klasifikace procesů - hlavní (hodnototvorné), podpůrné a řídící procesy * Zobrazení procesů, procesní model, měření a monitorování procesů * Procesní řízení v projektu, optimalizace procesů v plánování a v přípravě projektu * Modely procesů (EFQM, BSC, ISO) * Rozvojové projekty a procesní model, zlepšování výkonnosti na základě procesního modelu * Zkušenosti ze zavádění procesního řízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 23 3
        Projekt - vypracování Projekt 35  10 2
        Projekt - obhajoba - prezentace Projekt 50  13 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2015/2016 letní