157-0350/01 – Diploma Seminar B (DSB)

Gurantor departmentDepartment of System EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
MAR63 doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
MIN20 Ing. Jan Ministr, Ph.D.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
NOV21 Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
POC11 Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
ROZ01 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(není přeloženo dobře) • To arrange the gained knowledge to the systemic frame. • Employ the knowledge to problem solving. • To find the concrete practical problem solution – system design. • To critical assess the gained results.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations

Summary

- Uspořádat získané poznatky do systémového rámce. - Využít je pro tvorbu k řešení. - Nalézt řešení konkrétního praktického problému - návrh systému. - Interpretovat a vyhodnotit získané výsledky. Příprava na státní závěrečné zkoušky. Podmínky zadání, vypracování a odevzdání diplomové práce stanoví studijní a zkušební řád.

Compulsory literature:

Teacher recommends literature according to the topic of diploma thesis.

Recommended literature:

Teacher recommends literature according to the topic of diploma thesis.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

- Submission of the application part of the diploma thesis. - Submission of the whole thesis including the introduction, conclusions, both theoretical and empirical part, lists of literature sources, tables and figures, annotation (in EN and in CZ) – within the set deadline.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Literature background research for empirical part of thesis. - Ormulation of the empirical research. - Analysis and solution of the empirical research. - Evaluations of conlusions. - Completion of the diploma thesis (tables, annexes, literature and other lists).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  1
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner