157-0355/01 – Softwarová podpora managementu (SPM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je umět řešit organizační problém s využitím softwarové podpory Attis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti se seznámí se základními moduly, které tento software nabízí. Tento produkt podporuje metodu Balanced Scorecard, hodnocení pracovníků pomocí kompetenčních modelů a hodnocení výkonnosti organizace jako takové.

Povinná literatura:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7. KŘÍŽOVÁ, Anna. Teorie organizace I. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. 120 s. ISBN 80-7078-956-5. HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2006. 126 s. ISBN 80-247-1458-2.

Doporučená literatura:

GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier Ltd., 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2009. 266 s. ISBN 978-80-247-3058-5. ARMSTRONG M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen projektem, který studenti odevzdají v písemné formě a je aplikací softwarového produktu Attis na organizační problém.

E-learning

Není vytvořen žádný e-learningový kurs.

Další požadavky na studenta

The subject is successfully completed with a project that has standard general project requirements.The students hand it in written form. The project will be the applications of an organization problem solving with using of software product ATTIS.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémové pojetí organizace. Základní pojmy. Informace, data, znalosti v managementu. Úloha IS/ICT v organizaci. 2. Charakteristika a struktura Attis produktů. 3. Organizační struktura, modely organizačních struktur v Attis.pm. 4. Personalistika. Modul hodnocení pracovníků Attis. mbo. 5. Řízení organizace. Metoda BSC a modul Attis. bpm. 6. Hodnocení výkonnosti organizace v prostředí Attis pomocí metrik. 7. Řízení výkonnosti v praxi – případové studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku