157-0361/01 – Projektové řízení A (PRA)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy a metodami v projektovém řízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy a metodami v projektovém řízení.

Povinná literatura:

DOLEŽAL, Jan. Projektový management podle IPMA. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5. MILTON, Rosenau, D. Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. KALIŠ Jan a kol. Mistrovství v Microsoft Project 2010. Brno: Computer Press, 2011. 520 s. EAN 978-80-025-1307-42.

Doporučená literatura:

KUBÁLEK, Tomáš. Řízení projektů v Microsoft Project 2010. Brno: Computer Press, 2010. 262 s. ISBN 978-80-251-3266-1. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. 2. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 380 s., ISBN 978-80-247-3611-2. ŘEHÁČEK, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prezentace projektů využití SW a HW nástrojů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Projektové řízení – vymezení základních pojmů, standardy, standardizace, certifikace (IPMA, PMI, PRINCE) 2. Vymezení dalších pojmů, vztahů, definice problému, cílů, návrh a výběr vhodného řešení. 3. Životní cyklus projektu, fáze projektu. 4. Strategie projektu, SMART cíle, trojimperativ, logický rámec. 5. Plánování projektu – čas, rozpočet (MS Project 2016). 6. Rizika projektu a jejich eliminace. 7. Organizační struktura, zainteresované strany, výběr a složení týmu, týmové role, práce s týmem, komunikace. 8. Kontrola a změny v projektu. 9. Vyhodnocení projektu a ukončení. 10. Řešení konkrétních projektů. 11. Manažerské hry. 12. Přednášky z praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Projekt - dokumentace Projekt 15  5
                Projekt - prezentace Projekt 15  5
                Doplňkové úkoly na přednášce Jiný typ úlohy 15  5
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Test v Moodle Písemná zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku