157-0362/02 – Metody na podporu rozhodování manažera (MPM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je pochopení významu rozhodování v řízení a získání základních dovedností při řešení rozhodovacích problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2006. 410 s. ISBN 80-86929-15-9. FOTR, Jiří a Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3.

Doporučená literatura:

WISNIEWSKI, Mik. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1994. 509 s. ISBN 80-7169-089-9. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha: Oeconomica, 2006. 106 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen odevzdáním a obhajobou projektu na dané téma, které prokáže schopnost aplikace přednášené látky pro konkrétní rozhodovací situaci. Studenti v průběhu semestru konzultují vybraný rozhodovací problém s pedagogem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen odevzdáním a obhajobou projektu na dané téma, které prokáže schopnost aplikace přednášené látky pro konkrétní rozhodovací situaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozhodování jako součást řízení. Předmět a cíl teorie rozhodování. Rozhodovací problémy a jejich identifikace. 2. Typologie rozhodovacích procesů. Fáze a struktura rozhodovacího procesu. 3. Metody rozhodování, jejich charakteristika. 4. Jednokriteriální metody rozhodování. 5. Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika. 6. Metody založené na poznatcích teorie grafů. Rozhodovací stromy a rozhodovací sítě. 7. Rozhodovací analýza a její fáze. 8. Metody hodnocení kritérií. Pravidlo minimaxima, Savageovo, Hurwitzovo. 9. Metoda AHP a její aplikace. 10. Matematické metody na podporu rozhodování a operační výzkum. 11. Metoda DEA a její aplikace. 12. Teorie her – kooperativní a nekooperativní řešení konfliktu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  1
Rozsah povinné účasti: Není stanoven limit pro účast.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku