157-0363/02 – Podnikatelské modely (PM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích modelů podnikových procesů s využitím dostupných SW produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti po absolvování kurzu budou umět pracovat se systémem podnikatelských modelů EMA.PM, konkrétně s výrobkově-nákladovým modelem, výrobním modelem a finančním modelem. Dále jim bude objasněn princip koncipování simulačních modelů založený na metodě systémové dynamiky a práce v softwarovém prostředí Powersim, podporujícím tuto metodu.

Povinná literatura:

ADÁMEK, Pavel a Lucie MEIXNEROVÁ. Business modelování: jak na business modely v digitálním prostředí. Expert. Praha: Grada Publishing, 2022. 267 s. ISBN 978-80-271-3356-7. ČERVENÝ, Karel. Nápady pro život a byznys. Paretovo pravidlo 80/20 v praxi. Praha: Grada Publishing, 2022. 320 s. ISBN 978-80-271-3697-1. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Finance. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-1701-7.

Doporučená literatura:

MENČÍK, Jaroslav. Úvod do experimentální analýzy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7560-066-0. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 233 s. ISBN 978-80-210-5318-2. FLÍDR, Jiří. Propojení výroby a informačních systémů v praxi. Praha: Grada Publishing, 2023. 288 s. ISBN: 978-80-271-2459-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části jsou ověřovány teoretické a praktické dovednosti z oblasti tvorby a naplňování modelů. Cvičení jsou zakončena zápočtem, ve kterém studenti prokazují praktickou znalost tvorby simulačních modelů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie systémů a systémového myšlení. 2. Ekonomicko-matematické modelování, klasifikace modelů. 3. Strukturní analýza podnikových procesů. Strukturní modely meziodvětvových vztahů. 4. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. 5. Výrobkově-nákladový model, výrobní model a finanční model v prostředí EMA.PM. 6. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy – jiné dostupné softwarové produkty. 7. Metodologie měkkých systémů, přístupy k tvorbě modelů. 8. Podstata systémové dynamiky. 9. Fáze procesu stavby modelu pomocí systémové dynamiky. 10. Softwarová podpora systémové dynamiky. Představení SW produktu Powersim. 11. Softwarová podpora simulačních modelů – další dostupné produkty – základní charakteristika, rozdíly. 12. Simulační modely – tvorba a testování. 13. Logistické procesy a možnosti jejich simulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  23 3
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována minimálně 50% účast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je podmíněn odevzdáním projektu. Účast u ISP není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.