157-0363/04 – Podnikatelské modely (PM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích modelů podnikových procesů s využitím dostupných SW produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti po absolvování kurzu budou umět pracovat se systémem podnikatelských modelů EMA.PM, konkrétně s výrobkově-nákladovým modelem, výrobním modelem a finančním modelem. Dále jim bude objasněn princip koncipování simulačních modelů založený na metodě systémové dynamiky a práce v softwarovém prostředí Powersim, podporujícím tuto metodu.

Povinná literatura:

FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. Praha: Oeconomica, 2008.s. ISBN VLČEK, Dalibor a Jiří CHUCHRO. Modely a modelování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 208 s. ISBN 80-7078-621-3. STERMAN, John. Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Boston: Irwin/McGraw-Hill, c2000. ISBN 0-07-231135-5.

Doporučená literatura:

JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha: Oeconomica, 2006. 166 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen projektem, ve kterém studenti prokazují praktickou znalost tvorby simulačních modelů formou odevzdání projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Úvod do teorie systémů a systémového myšlení. 2. Ekonomicko-matematické modelování, klasifikace modelů. 3. Strukturní analýza podnikových procesů. Strukturní modely meziodvětvových vztahů. 4. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. 5. Výrobkově-nákladový model, výrobní model a finanční model v prostředí EMA.PM. 6. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy – jiné dostupné softwarové produkty. 7. Metodologie měkkých systémů, přístupy k tvorbě modelů. 8. Podstata systémové dynamiky. 9. Fáze procesu stavby modelu pomocí systémové dynamiky. 10. Softwarová podpora systémové dynamiky. Představení SW produktu Powersim. 11. Softwarová podpora simulačních modelů – další dostupné produkty – základní charakteristika, rozdíly. 12. Simulační modely – tvorba a testování. 13. Logistické procesy a možnosti jejich simulace. 14. Další aplikační oblasti využití simulací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  23
Rozsah povinné účasti: Je vyžadována alespoň 50% účast.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku