157-0365/01 – Metody pro rozhodování manažera (MR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
SVA0158 Ing. Miloš Švaňa
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky předmětu je pochopení významu rozhodování v řízení a získání základních dovedností při řešení rozhodovacích problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Praha: Ekopress, 2006. 410 s. ISBN 80-86929-15-9. FOTR, Jiří a Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 2. vydání. Praha: Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3.

Doporučená literatura:

WISNIEWSKI, Mik. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing, 1994. 509 s. ISBN 80-7169-089-9. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha: Oeconomica, 2006. 106 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Předmět je zakončen odevzdáním a obhajobou projektu na dané téma, které prokáže schopnost aplikace přednášené látky pro konkrétní rozhodovací situaci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozhodování jako součást řízení. Fáze rozhodovacího procesu 2. Klasifikace rozhodovacích problémů 3. Metody stanovení vah - bodová metoda, párové porovnání 4. Metody stanovení vah - Saatyho metoda 5. Metody vícekriteriálního hodnocení variant - metoda váženého pořadí a TOPSIS 6. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant AHP 7. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant Promethe 8. Teorie her - úvod a klasifikace 9. Teorie her - antagonisticke konflikty: maticové hry 10. Teorie her - smíšené rozšíření maticový her, hlavní věta maticových her 11. Teorie her - dvoumaticové hry 12. Teorie her - kooperativní hry

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti: Není stanoven rozsah minimální účasti.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku