157-0366/01 – Podnikatelské modely a modelování (PMM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích modelů podnikových procesů s využitím dostupných SW produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. s. 292. ISBN 978-80-245-1345-4. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 233. ISBN 978-80-210-5318-2. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim.

Doporučená literatura:

VLČEK, Dalibor a Jiří CHUCHRO. Modely a modelování. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 208 s. ISBN 80-7078-621-3. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2006. 166 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška má ústní a písemnou část, ve které jsou ověřovány teoretické a praktické dovednosti z oblasti tvorby a naplňování modelů. Vychází ze zpracovaného projektu. Cvičení jsou zakončena zápočtem, ve kterém studenti prokazují praktickou znalost tvorby simulačních modelů. Součástí zápočtu je také písemka, ve které je ověřována znalost problematiky modelování a simulace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie systémů a systémového myšlení. 2. Ekonomicko-matematické modelování, klasifikace modelů. 3. Strukturní analýza podnikových procesů. Strukturní modely meziodvětvových vztahů. 4. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. 5. Výrobkově-nákladový model, výrobní model a finanční model v prostředí EMA.PM. 6. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy – jiné dostupné softwarové produkty. 7. Metodologie měkkých systémů, přístupy k tvorbě modelů. 8. Podstata systémové dynamiky. 9. Fáze procesu stavby modelu pomocí systémové dynamiky. 10. Softwarová podpora systémové dynamiky. Představení SW produktu Powersim. 11. Softwarová podpora simulačních modelů – další dostupné produkty – základní charakteristika, rozdíly. 12. Simulační modely – tvorba a testování. 13. Logistické procesy a možnosti jejich simulace. 14. Další aplikační oblasti využití simulací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Projekt - simulační model Projekt 25  13
                Zápočtová písemka Písemka 20  10
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku