157-0366/02 – Podnikatelské modely a modelování (PMM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích modelů podnikových procesů s využitím dostupných SW produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. s. 292. ISBN 978-80-245-1345-4. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 233. ISBN 978-80-210-5318-2. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim.

Doporučená literatura:

VLČEK, Dalibor a Jiří CHUCHRO. Modely a modelování. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 208 s. ISBN 80-7078-621-3. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2006. 166 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška má ústní část. V písemné části jsou ověřovány teoretické a praktické dovednosti z oblasti tvorby a naplňování modelů. Cvičení jsou zakončena písemkou, ve které studenti prokazují praktickou znalost systému podnikatelských modelů EMA.PM.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do teorie systémů a systémového myšlení. 2. Ekonomicko-matematické modelování, klasifikace modelů. 3. Strukturní analýza podnikových procesů. Strukturní modely meziodvětvových vztahů. 4. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. 5. Výrobkově-nákladový model, výrobní model a finanční model v prostředí EMA.PM. 6. Softwarová podpora modelů strukturní analýzy – jiné dostupné softwarové produkty. 7. Metodologie měkkých systémů, přístupy k tvorbě modelů. 8. Podstata systémové dynamiky. 9. Fáze procesu stavby modelu pomocí systémové dynamiky. 10. Softwarová podpora systémové dynamiky. Představení SW produktu Powersim. 11. Softwarová podpora simulačních modelů – další dostupné produkty – základní charakteristika, rozdíly. 12. Simulační modely – tvorba a testování. 13. Logistické procesy a možnosti jejich simulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku