157-0369/01 – Systémy BI (SBI)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
TVR30 doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou a rolí Business Intelligence (BI) v současných systémech řízení podniků a institucí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

NOVOTNÝ, Ota, Jan POUR a David SLÁNSKÝ. Business Intelligence – jak využít bohatství ve vašich datech. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1094-3. BÉBR, Richard a Petr DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419797.

Doporučená literatura:

LABERGE, Robert. Datové sklady: agilní metody a Business Intelligence. Praha: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3729-1. LACKO, Luboslav. Business Intelligence v SQL Serveru 2008: reportovací, analytické a další datové služby. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-25111109.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- Přihlášení do systému Edison a LMS Moodle - Vytvoření studentského řešitelského týmu a nahlášení složení pedagogovi - Vypracování a obhajoba seminární práce (návrh a realizace datové základny systému BI) - Ověření účasti na vypracování seminární práce během ústní zkoušky (vedle teoretických znalostí)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nástroje BI, jejich struktura, důvody pro užívání. Základní pojmy z oblasti BI, význam BI pro řízení podniku. 2. Manažerské aplikace Executive Information Systems (EIS), postavení EIS v informačním systému organizace. Charakteristika EIS a jejich multidimenzionalita, multidimenzionalita v ekonomických úlohách. 3. Aplikace pro ukládání dat – datové sklady (DW), nezávislé data marty, virtuální DW, operativní datová úložiště (ODS), dočasná úložiště dat (DSA). Princip multidimenzionality v datových skladech. Dolování dat. 4. Aplikace pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat – ETL (extraction, transformation, loading). Kvalita dat, data profiling a data cleansing. Datové pumpy. Metadata. Master Data Management. 5. Komponenty systému BI v rámci jeho architektury, integrace BI do architektury podnikového IS. Integrační charakter EIS a systémy pro integraci aplikací (EAI). 6. Business analytika – OLAP nástroje a způsoby manipulace s daty v rámci OLAP aplikací. Vizualizace v prostředí BI systému. Dolování dat – techniky, úlohy a nástroje, úloha matematických modelů v BI. 7. Kategorie nástrojů BI. Softwarové nástroje pro tvorbu a správu datových skladů a tržišť. Nabídka nástrojů na trhu. Kritéria výběru. 8. Základní typologie přístupů k budování BI a metodiky vývoje. Projektový tým, role v projektu budování BI. BI a řízení informatiky. Centralizace plánování a řízení BI projektů prostřednictvím kompetenčního centra BI (BICC). 9. Životní cyklus systému BI: úvodní studie, strategie BI, „Plán trasy“ (roadmap), analýza požadavků, modelování a návrh datového skladu a datových pump. Implementace, provoz a řízení systému. 10. Parametry pro řízení systému BI. Kritické faktory úspěchu a ekonomika BI systému. Aktuální trendy v oblasti BI.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní