157-0372/01 – Optimalizační metody (OM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
SVA0158 Ing. Miloš Švaňa
TOL0013 prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami optimalizace, konkrétně s metodami optimalizace za podmínek neurčitosti a modely pro měření efektivnosti rozhodovacích jednotek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studentům jsou představena jak teoretická východiska vybraných metod, ale zejména také možnosti aplikace těchto metod v ekonomické praxi. Absolventi předmětu budou umět strukturovat a řešit optimalizační problémy se zahrnutím vlivu rizika a nejistoty. Studenti poznají základní metody stochastického programování a fuzzy optimalizace a možnosti jejich řešení v aplikačních softwarech.

Povinná literatura:

SHAPIRO, Alexander, RUSZCZYNSKI, Andrzej a Darinka DENTCHEVA. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory, 2009. ISBN 978-0-89871-687-0. FIEDLER, Miroslav a kol. Linear optimization problems with inexact data. New York: Springer, 2006. ISBN 0-387-32697-9. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Professional Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-86419-49-5.

Doporučená literatura:

ZMEŠKAL, Zdeně, DLUHOŠOVÁ, Dana a Tomáš TICHÝ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-91-0. NOVÁK, Vilém. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN - technická literatura, 2000. ISBN 80-7300-009-1. TAHA, Hamdy A. Operations research: an introduction. 9. vyd. International ed. Upper Saddle River: Pearson, 2011. ISBN 978-0-13-139199-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičení - účast na cvičení alespoň 70 % - získání minimálně 23 bodů ze 45 Zkouška: - ústní

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72589 Studenti čerpají z povinné a doporučené literatury. Navíc mají k dispozici rozšířené podklady k přednáškám a sbírku řešených příkladů s komentáři.

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na přednáškách a cvičeních, samostudium, studium povinné literatury, individuální konzultace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Připomenutí lineárních deterministických optimalizačních úloh a jejich řešení 2. Podmínky existence optima, problém lokálních extrémů úloh nelineární optimalizace. 3. Stochastické programování - principy, předpoklady, možnosti užití a klasifikace modelů. 4. Stochastické programování - jednostupňové modely bez zahrnutí míry rizika. 5. Stochastické programování - jednostupňové modely s pravděpodobnostními podmínkami. 6.Stochastické programování - dvoustupňové modely s využitím principu penalizace účelové funkce. 7. Stochastické programování - modely se zahrnutím míry rizika v podobě rozptylu, VaR, Markowitzův optimalizační model, logika vícestupňových stochastických modelů. 8. Nejistota vyjádřená v podobě fuzzy čísel - základní terminologie a základy fuzzy logiky a fuzzy algebry, základní fuzzy operace. 9. Vybrané metody fuzzy optimalizace - střední hodnota fuzzy čísla, různé druhy neurčitosti, optimalizace po alfa řezech, metriky možnosti a nutnosti. 10. Flexibilní programování. 11. Úvod do Analýzy obalu dat (DEA). 12. Základní předpoklady a typy DEA modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Zápočet (část 1) - dynamické programování Písemka 20  10
                Zápočet (část 2) - stochastické a fuzzy programování Písemka 25  13
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku