157-0372/02 – Optimalizační metody (OM)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
SVA0158 Ing. Miloš Švaňa
TOL0013 prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami optimalizace, konkrétně s metodami optimalizace za podmínek neurčitosti a modely pro měření efektivnosti rozhodovacích jednotek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studentům jsou představena jak teoretická východiska vybraných metod, ale zejména také možnosti aplikace těchto metod v ekonomické praxi. Absolventi předmětu budou umět strukturovat a řešit optimalizační problémy se zahrnutím vlivu rizika a nejistoty. Studenti poznají základní metody stochastického programování a fuzzy optimalizace a možnosti jejich řešení v aplikačních softwarech.

Povinná literatura:

SHAPIRO, Alexander, RUSZCZYNSKI, Andrzej a Darinka DENTCHEVA. Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory, 2009. ISBN 978-0-89871-687-0. FIEDLER, Miroslav a kol. Linear optimization problems with inexact data. New York: Springer, 2006. ISBN 0-387-32697-9. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Professional Publishing, Praha, 2004. ISBN 80-86419-49-5.

Doporučená literatura:

ZMEŠKAL, Zdeně, DLUHOŠOVÁ, Dana a Tomáš TICHÝ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2013. ISBN 978-80-86929-91-0. NOVÁK, Vilém. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN - technická literatura, 2000. ISBN 80-7300-009-1. TAHA, Hamdy A. Operations research: an introduction. 9. vyd. International ed. Upper Saddle River: Pearson, 2011. ISBN 978-0-13-139199-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemný zápočtový test z oblasti fuzzy programování Písemný zápočtový test z oblasti stochastického programování Písemný zápočtový test z oblasti hodnocení efektivity Ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úlohy lineárního programování a jejich řešení. 2.Podmínky existence optima, problém lokálních extrémů úloh nelineární optimalizace. 3.Riziko – náhodná proměnná, vybrané rizikové míry a jejich aplikace v optimalizačních modelech. 4.Stochastické programování - principy, předpoklady, možnosti užití a klasifikace modelů. 5.Stochastické programování - jednostupňové modely s pravděpodobnostními podmínkami. 6.Stochastické programování – rekurzní modely s penalizací účelové funkce. 7.Stochastické programování - modely se zahrnutím míry rizika v podobě rozptylu, VaR, Markowitzův model. 8.Nejistota vyjádřená v podobě fuzzy čísel - základy fuzzy logiky a fuzzy algebry, základní fuzzy operace. 9.Vybrané metody fuzzy optimalizace - využití defuzzifikace, různé druhy neurčitosti, optimalizace po alfa řezech. 10.Vybrané metody fuzzy optimalizace - flexibilní programování. 11.Analýza obalu dat (DEA) – logika hodnocení efektivnosti produkčních jednotek pomocí DEA. 12.Analýza obalu dat (DEA) – CCR a BCC model, vybrané možnosti rozšíření DEA modelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 45 (45) 23
        Stochastické a fuzzy programování Písemka 30  15
        Analýza obalu dat (DEA) Semestrální projekt 15  7
Rozsah povinné účasti: 60 % cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku