157-0373/01 – Aplikace v manažerských informačních systémech (AMIS)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radek Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají dovednosti z manažerské praxe (zejména z hlediska tvorby a realizace strategie informačního systému), ale i schopnosti účinně aplikovat teoretické poznatky o implementaci vybraných aspektů manažerského informačního systému.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu si studenti rozšiřují znalosti z předmětů specializovaných v oblastech projektování, řízení a vývoje manažerského informačního systému. Průběh seminářů předmětu je obohacen o zkušenosti přizvaných odborníků z praxe. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti zejména v následujících oblastech aplikace informatiky v praxi: - modelování dat při implementaci systému Business Intelligence, - integrace dat prostřednictvím aplikace pokročilých principů jazyka SQL, - profilování dat a návrh řešení pro čištění dat v datové základně, - aplikace agilních principů při plánování a řízení projektů vývoje informačního systému, - aplikace poznatků o reportingu v systému Business Intelligence v prostředí moderních softwarových nástrojů. Zápočet spočívá ve vypracování a obhajobě semestrální práce, v níž je veden k vyjádření odborného pohledu na vybrané aplikace teoretických poznatků v rámci manažerského informačního systému.

Povinná literatura:

NĚMEC, Radek. Principy projektování a implementace systémů Business Intelligence, SOET, vol. 11. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3452-8. POUR, Jan, Miloš MARYŠKA a Ota NOVOTNÝ. Business intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 2012, ISBN 978-80-7431-065-2. KIMBALL, Ralph and Margy ROSS. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Third Edition. Indianapolis: Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.

Doporučená literatura:

SHORE, James and Shane WARDEN. The Art of Agile Development, Sebastopol: O’Reilly, 2008. ISBN 978-0-596-52767-9. ROCKOFF, Larry. The Language of SQL: How to Access Data in Relational Databases, Boston: Cengage, 2010. ISBN 978-1435457515. LIDSEY, Ed. Three-Dimensional Analysis - Data Profiling Techniques, Redwood City, Data Profiling LLC, 2008. ISBN 978-0980083309.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- účast - seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Projektové řízení, řízení projektů na základě tradičních a agilních přístupů, aplikace na aspekty vývoje manažerského informačního systému - Manažerský informační systém a kvalita dat, profilování dat, data governance, master data management - Moderní přístup k vizualizaci a reportingu v současných Business Intelligence řešeních, teoretické zásady reportingu v praxi, využití softwarových nástrojů - Big data, open data a obecně práce s nestrukturovanými daty v rámci manažerského informačního systému, jejich zpracování, uchovávání, řízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku