157-0373/01 – Applications in Management Information Systems (AMIS)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Radek Němec, Ph.D.Subject version guarantorIng. Radek Němec, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will gain knowledge from the managerial practice (especially from the information system's strategy creation and implementation point of view), but also skills for effective application of the theoretical body of knowledge of selected management information system's implementation aspects

Teaching methods

Seminars
Tutorials

Summary

V rámci předmětu si studenti rozšiřují znalosti z předmětů specializovaných v oblastech projektování, řízení a vývoje manažerského informačního systému. Průběh seminářů předmětu je obohacen o zkušenosti přizvaných odborníků z praxe. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti zejména v následujících oblastech aplikace informatiky v praxi: - modelování dat při implementaci systému Business Intelligence, - integrace dat prostřednictvím aplikace pokročilých principů jazyka SQL, - profilování dat a návrh řešení pro čištění dat v datové základně, - aplikace agilních principů při plánování a řízení projektů vývoje informačního systému, - aplikace poznatků o reportingu v systému Business Intelligence v prostředí moderních softwarových nástrojů. Zápočet spočívá ve vypracování a obhajobě semestrální práce, v níž je veden k vyjádření odborného pohledu na vybrané aplikace teoretických poznatků v rámci manažerského informačního systému.

Compulsory literature:

KIMBALL, Ralph and Margy ROSS. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. Third Edition. Indianapolis: Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.

Recommended literature:

SHORE, James and Shane WARDEN. The Art of Agile Development, Sebastopol: O’Reilly, 2008. ISBN 978-0-596-52767-9. ROCKOFF, Larry. The Language of SQL: How to Access Data in Relational Databases, Boston: Cengage, 2010. ISBN 978-1435457515. LIDSEY, Ed. Three-Dimensional Analysis - Data Profiling Techniques, Redwood City, Data Profiling LLC, 2008. ISBN 978-0980083309.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

- attendance - seminar thesis

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Project management, management of projects based on traditional and agile approaches, application on the management information system development - Management information system and the data quality, data profiling, data governance, master data management - Modern approaches to the visualisation and reporting in current Business Intelligence solutions, theoretical principles of the reporting in practice, usage of software tools - Big data, open data and, in general, a work with the unstructured data in the management information system, processing, storage and management

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.