157-0375/01 – Metody vícekriteriálního rozhodování (MVR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe. Dále studenti budou seznámeni se základy konfliktního rozhodování tak, aby dokázali řešit základní problémy teorie her s/bez možné kooperace účastníků konfliktu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

FOTR, Jiří. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty. Praha: Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2399-6. ZAPLETAL, František. Exaktní metody rozhodování. [Praha]: Professional Publishing, 2023. ISBN 978-80-88260-66-0. ZOPOUNIDIS, Constantin a DOUMPOS, Michael. Multiple criteria decision making: applications in management and engineering. Multiple criteria decision making. Springer, 2017. ISBN 978-3-319-39290-5.

Doporučená literatura:

FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Expert. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-271-2020-8. SHOTTON, Richard. Anatomie rozhodování: 25 skrytých faktorů, které ovlivňují to, jak nakupujeme. Přeložil Kateřina PATEROVÁ. Via. Praha: Dobrovský, 2020. ISBN 978-80-7642-548-4. ZOPOUNIDIS, Constantin a Michael DOUMPOS, ed. Multiple criteria decision making: applications in management and engineering. Švýcarsko: Springer, 2017. Multiple criteria decision making. ISBN 978-3-319-39290-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních - zpracování projektu dle požadované struktury a obsahu - obhájení zpracovaného projektu - získání minimálně 23 bodů z 45 Zkouška: - ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a jeho obhajob Ústní zkouška Minimální účast na cvičeních 75 %.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Rozhodování jako součást řízení. Fáze rozhodovacího procesu. Klasifikace rozhodovacích problémů. 2. Rozhodovací stromy a jejich uplatnění. 3. Pravidla rozhodování za rizika a neurčitosti. 4. Metody stanovení vah - bodová metoda, párové porovnání a jejich porovnání. 5. Metody stanovení vah - Saatyho metoda. 6. Metody vícekriteriálního hodnocení variant - metoda váženého součtu a TOPSIS. 7. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant AHP. 8. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant PROMETHEE. 9. Psychologické aspekty rozhodování – typy zkreslení vstupních dat pro rozhodování. 10. Teorie her - úvod a klasifikace. 11. Teorie her - antagonisticke konflikty: maticové hry. 12. Teorie her - smíšené rozšíření maticový her. 13. Teorie her - dvoumaticové hry 14. Teorie her - kooperativní hry a vybrané koncepty jejich řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23 2
                Zápočet Písemka 45  23 2
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: Účast alespoň na 70 % cvičení. Písemný test ve formě případové studie. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast alespoň na 70 % cvičení. Písemný test ve formě případové studie. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0311A050015) Informatika v ekonomice KPR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050015) Informatika v ekonomice KPR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050015) Informatika v ekonomice KPR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050015) Informatika v ekonomice KPR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice KPR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní