157-0375/03 – Metody vícekriteriálního rozhodování (MVR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe. Dále studenti budou seznámeni se základy konfliktního rozhodování tak, aby dokázali řešit základní problémy teorie her s/bez možné kooperace účastníků konfliktu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Po absolvování výuky by studenti měli být schopni definovat základní pojmy teorie rozhodování, specifikovat přístupy k řešení rozhodovacích problémů, charakterizovat strukturu rozhodovacího procesu, umět rozpoznat rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika a prakticky aplikovat tyto metody na příkladech z praxe.

Povinná literatura:

BROŽOVÁ, Helena, Tomáš ŠUBRT a Milan HOUŠKA. Modely pro řízení znalostí a podporu rozhodování. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007. ISBN 978-80-213-1633-1. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1087-1. FOTR, Jiří. Vícekriteriální rozhodování za nejistoty. Praha: Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2399-6.

Doporučená literatura:

FIALA, Petr a Miroslav MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování: Určeno pro stud. všech fak. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1994. ISBN 80-7079-748-7. RAMÍK, Jaroslav a Radomír PERZINA. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. ZOPOUNIDIS, Constantin a Michael DOUMPOS, ed. Multiple criteria decision making: applications in management and engineering. Švýcarsko: Springer, [2017]. Multiple criteria decision making. ISBN 978-3-319-39290-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace. Zpracování případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočtový test v podobě případové studie. Aktivní účast na přednáškách a cvičeních. Minimální účast na cvičeních 75 %.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Rozhodování jako součást řízení. Fáze rozhodovacího procesu. Klasifikace rozhodovacích problémů. 2. Rozhodovací stromy a jejich uplatnění. 3. Pravidla rozhodování za rizika a neurčitosti. 4. Metody stanovení vah - bodová metoda, párové porovnání a jejich porovnání. 5. Metody stanovení vah - Saatyho metoda. 6. Metody vícekriteriálního hodnocení variant - metoda váženého součtu a TOPSIS. 7. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant AHP. 8. Metoda vícekriteriálního hodnocení variant PROMETHEE. 9. Psychologické aspekty rozhodování – typy zkreslení vstupních dat pro rozhodování. 10. Teorie her - úvod a klasifikace. 11. Teorie her - antagonisticke konflikty: maticové hry. 12. Teorie her - smíšené rozšíření maticový her. 13. Teorie her - dvoumaticové hry 14. Teorie her - kooperativní hry a vybrané koncepty jejich řešení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Zápočet Písemka 100  51 2
Rozsah povinné účasti: Studenti by se měli zúčastnit alespoň 70 % cvičení. Písemný test ve formě případové studie.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti by se měli zúčastnit alespoň 70 % cvičení. Písemný test ve formě případové studie.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.