157-0380/01 – Systemic risk management (ŘSR)

Gurantor departmentDepartment of Systems Engineering and InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Petr Řeháček, Dr.Subject version guarantorIng. Petr Řeháček, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
REH02 Ing. Petr Řeháček, Dr.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V návaznosti na změny požadavků v podnikatelském prostředí bude orientace výuky zaměřena na řízení programu projektů a na řízení portfolií projektů, vč. začlenění do organizační struktury pomocí projektové kanceláře PMO.

Compulsory literature:

DVOŘÁK, Drahoslav. Řízení portfolia projektů. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3075-9. KORECKÝ, Michal. Management rizik projektů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. FOTR, Jiří. Tvorba a řízení portfolia projektů. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5275-4.

Recommended literature:

Project Management Institute. The Standard for Portfolio Management, 2017. ISBN 978-162825-197-5. Project Management Institute. The Standard for Program Management, 2017. ISBN 978-1-62825-196-8. GOLDRATT, Eliyahu. Critical Chain. Great Barrington: The North River Press Publishing, 1997. ISBN 0-88427-153-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: - aktivní účast na cvičení - zpracování projektové dokumentace a prezentace projektu

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72592

Other requirements

Active participation in seminars Development and presentation of the project

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100 (100) 51 3
        Projekt - dokumentace a obhajoba Project 45  20
        Ústní přezkoušení Other task type 55  31
Mandatory attendence participation: Active participation in exercises and lectures, elaboration of project documentation and project presentation.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer