157-0391/02 – Projektové řízení (PR)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHL0006 Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D.,MBA,LL.M.
CHY0034 Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy a metodami v projektovém řízení. - definovat co je to projekt - nalézt rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením - objasnit portfolio projektového řízení - identifikovat části projektového cyklu - aplikovat teoretické znalosti na praktickém projektu s využitím SW - srovnání různých přístupů a možností řešení daných úkolů - navržení řešení vyplývajících z projektu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními přístupy a metodami v projektovém řízení. - definovat co je to projekt - nalézt rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením - objasnit portfolio projektového řízení - identifikovat části projektového cyklu - aplikovat teoretické znalosti na praktickém projektu s využitím SW - srovnání různých přístupů a možností řešení daných úkolů - navržení řešení vyplývajících z projektu

Povinná literatura:

MILTON D. Rosenau. Successful Project Management: A Step-by-Step Approach with Practical Examples. Wiley, 1998. ISBN 978-04-712-9304-0. ICB-IPMA. Competence Baseline (ICB). 3rd Edition. Netherlands: International Project Management Association, 2006. ISBN 0-9553213-0-1. MILTON D. Rosenau Řízení projektů. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. DOLEŽAL, Jan. Projektový management podle IPMA. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5. ŘEHÁČEK, Petr. Procesy a prvky projektového řízení. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. 139 s. ISBN 978-80-248-245-0.

Doporučená literatura:

ISO 10006. Quality management systems - Guidelines for Quality Management in Projects. Geneva: International Organization for Standardization, 2003. 46 s. ICS 03.120.10. ISO 21500. Guidance on project management. Geneva: International Organization for Standardization, 2012. 44 s. ICS 03.100.40. ISO 31000. Principles and Guidelines on Implementation. Geneva: International Organization for Standardization, 2009. 40 s. ICS 03.100.01. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK® Guide). 5 th Edition. Newton Square, Pensylvania: Project Management Institute, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9. CHATFIELD Carl, Microsoft Project 2016. MIPR. 2016

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání semestráního projektu, kontrola přečtené odborné literatury a závěrečná ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

prezentace projektů (využití SW a HW nástrojů) ústní zkouška

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do projektového řízení a jeho standardy 2. Životní cyklus projektu 3. Cíle projektu a logický rámec projektu 4. Analýza zainteresovaných stran 5. Plán projektu, WBS a pracovní balíky 6. Komunikace a organizační rozdělení projektu 7. Průběhové a termínované plánování 8. Plánování zdrojů a nákladů 9. Řízení rizik v projektu (RIPRAN a Skórovací metoda) 10. Metody týmové práce, tým, motivace a komunikační plán 11. Kontrola, monitoring, reporting 12. Změny a ukončení projektu 13. Řízení mezinárodních projektů, virtuálních projektů a projektového portfolia 14. Agilní metody

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  26 2
        Ústní zkouška Ústní zkouška 50  25 3
Rozsah povinné účasti: přednáška není povinná 80 % účast na cvičení

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: přednáška není povinná 80 % účast na cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní