157-0463/02 – Podnikatelské modely (PMk)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích modelů podnikových procesů s využitím dostupných SW produktů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

FIALA, Petr. Modely a metody rozhodování. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. s. 292. ISBN 978-80-245-1345-4. PELÁNEK, Radek. Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 233. ISBN 978-80-210-5318-2. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim.

Doporučená literatura:

VLČEK, Dalibor a Jiří CHUCHRO. Modely a modelování. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 208 s. ISBN 80-7078-621-3. JABLONSKÝ, Josef a Martin DLOUHÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5. FIALA, Petr a Martin DLOUHÝ. Základy kvantitativní ekonomie a ekonomické analýzy. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2006. 166 s. ISBN 80-245-1087-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Cvičení jsou zakončena zápočtem, ve kterém studenti prokazují praktickou znalost tvorby modelů formou odevzdání projektu s využitím softwarové podpory.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1.Úvod do teorie systémů a systémového myšlení. 2.Ekonomicko-matematické modelování, klasifikace modelů. 3.Strukturní analýza podnikových procesů. Strukturní modely meziodvětvových vztahů. 4.Softwarová podpora modelů strukturní analýzy. Systém podnikatelských modelů EMA.PM. 5.Výrobkově-nákladový model, výrobní model a finanční model v prostředí EMA.PM. 6.Softwarová podpora modelů strukturní analýzy – jiné dostupné softwarové produkty. 7.Metodologie měkkých systémů, přístupy k tvorbě modelů. 8.Podstata systémové dynamiky. 9.Fáze modelu pomocí systémové dynamiky. 10.Softwarová podpora systémové dynamiky. Představení SW produktu Powersim. 11.Softwarová podpora simulačních modelů – další dostupné produkty – základní charakteristika, rozdíly. 12.Simulační modely – tvorba a testování. 13.Logistické procesy a možnosti jejich simulace. 14.Další aplikační oblasti využití simulací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  23 3
Rozsah povinné účasti: Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet je založen na zpracování a prezentaci projektu z diskutované problematiky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je podmíněn odevzdáním a prezentací projektu. Účast studenta s ISP není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.